Технологія очистки побутових стічних вод, страница 9

.

Визначаємо довжину горизонтального відстійника:

Тут  – турбулентна складова, мм/с, визначають залежно від швидкості робочого потоку за табл. 32 [1];

Bset – ширина відстійника, м; слід мати на увазі, що ширина типових горизонтальних відстійників - 9 і 18 м.

.

Визначаємо кількість осаду, із первинних відстійників

,

 де Рmud – вологкість осаду, %;

gmud – щільність осаду, г/см3,

=54,96 м3/сут.

При відділенні осаду плунжерним всмоктувачем його вологкість дорівнює 93,5 %.

7.Розрахунок споруд біологічної очистки

7.1.Розрахунок вторинних відстійників

Розрахунок вторинних відстійників ведуть за навантаженням qssb, м32ч, на одиницю поверхні, що визначають за гідравлічною крихкістю часток біоплівки U0 і використання об’єму Kset:

,

при повному біологічному очищенні U0 = 1,4 мм/с; Kset приймаємо 0,5.

.

Площа поверхні вторинних відстійників, м2

 ,

де Qp - розрахункову витрату приймають рівною максимальній годинній витраті Qmax

Об’єм відстійників обчислюють за тривалістю відстоювання протягом 1,5 години:  м3. Ширину відстійника приймають 6 м, висоту - за співвідношенням обсягу і площі 4 м. Кількість відстійників приймають кратною кількості аерофільтрів, приймаємо 4 відстійники: