Технологія очистки побутових стічних вод

Страницы работы

Содержание работы

МИНИСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНЫ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Факультет ІЕМ                                                                       зав. кафедри

Кафедра ВВ и ОВ                                                                  Душкін С.С.

Специальність ОВ

Курсова робота

на тему:

«ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД»

Виконала:                                                                               Перевірила:

ст. гр. ОВ-41                                                                          Єріна І.М.

Рижова О.М.

Харків

2006


1.ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ВИТРАТ СТІЧНИХ ВОД

1.1.Середньодобові витрати побутових стічних вод від населення, м3/діб:

,

де 1,05 – коефіцієнт, що враховує витрати стічних вод від підприємств місцевої промисловості й невраховані витрати;

N – кількість мешканців на розрахунковий період;

qмешк  - норма водовідведення на одного мешканця, л/діб

 =340 л/с.

1.2.Середньодобові витрати стічних вод

,

де Qпп1 і Qпп2 - середньодобові витрати стічних вод від промислових підприємств.

 =377,3 л/с =0,405 м3/с.

1.3.Розрахункові добові витрати стічних вод

,

де Кдоб – коефіцієнт добової нерівномірності

 =452,8 л/с

Похожие материалы

Информация о работе