Технологія очистки побутових стічних вод, страница 2

1.4.Розрахунок максимальних і мінімальних секундних витрат стічних вод

Розрахункові максимальні й мінімальні секундні витрати стічних вод, л/с, треба визначати як добуток середньосекундних витрат стічних вод за добу найбільшого водовідведення на коефіцієнти нерівномірності Кgen.max та Кgen.min, наведене у СНіП:

;

;

;

.

;

.

2.ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНІХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЕННЯ В СУМІШІ СТІЧНИХ ВОД МІСТА

Концентрація в побутових стічних водах від мешканців по завислих речовинах – Cen та по БПКповн – Len визначають  залежно від норми водовідведення qмеш.

Концентрація завислих речовин у стічних водах від населення, мг/л:

;

.

Концентрація завислих речовин у стічних водах від населення, мг/л:

;

.

Середню концентрацію забруднень в загальному стоку води від міста визначають як середньозавислу величину, мг/л:

по завислих речовинах:

;

;

по БСКповн:

;

.

3.ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНОГО ЧИСЛА МЕШКАНЦІВ

Зведене число мешканців – це сума фактичного і фіктивного числа мешканців, розрахованого по забрудненнях, що надходять від промислових підприємств.