Технологія очистки побутових стічних вод, страница 13

Rr = 48,1 - 0,31 · 17,4% = 42,71.

Кількість газу, одержувана при зброджуванні осаду, приймають рівною 1м на 1м беззольної речовини, що розпалася, що завантажується осаду.

Добова кількість одержуваного газу:

=24,2 кг/доб.

Об'ємна вага газу наближається до 1 кг/м3, W=24,2 м3. До проекту приймаємо 2 газгольдери ємкістю 50 м3.

Тривалість збереження газу, год.

t = 2 · Wr / Gгаз,

t = 2 · 50/22,02 = 4,54 діб.

Мінімальні газгольдери: горизонтальні циліндричні - від 50 до 300; вертикальні циліндричні - від 50 до 200 м3.

9.3.Розрахунок мулових площадок

Мулові площадки розраховуємо на 0,25 всіх витрат, вони приймаються як резерв на випадок аварійної ситуації цеху механічного зневоднення.

174,96 · 0,25 = 43,59 м3/діб.

Площа мулових площадок, м2 при навантаженні h=1,5 м і кліматичному коефіцієнті к=1, визначаємо:

FНЕТТО = Wос · 365/h · k,

FНЕТТО = 43,59 · 365/1,5· 1 = 10606,9 м2 чи 1,06 га.

Приймаємо до проекту 2 мулові площадки розмірами по 0,7 га (70 ´ 100 м).

З урахуванням додаткових 20% площі на влаштування доріг та валиків

10.Розрахунок випуску стічних вод у водоймище

Очищену рідину випускають у річку по двох водогонах із сталевих труб. Відстань l=1180 м від вихідного колодязя контактних резервуарів до уріза води в річці при високому горизонті. Оголовок випуску встановлюють в найбільш глибокому місці русла. Швидкість руху по трубах доцільно приймати 1,8 - 2,0 м/с. Діаметр труби та повний напір приймають за таблицями [5] при максимальних витратах:          qmax с= 692,75/2=346,4 м/с; V=1,162; 1000і=2,731, d=600 мм.

Втрати тиску в оголовку, м складаються з втрат на різкий поворот труби на 900 і втрат на вхід у водоймище.