Технологія очистки побутових стічних вод, страница 3

Зведене число мешканців визначають двічі: по завислих речовинах та по БСКповн, залежно від кількості відповідного виду забруднення в суміші та норми цього виду забруднення, мг, що припадає на одного мешканця на добу.

Nзвед по завислих речовинах:

,

Nзвед по БСКповн:

.

Зведене число мешканців за кількістю зважених речовин використовується при розрахунку споруд механічної очистки, а по БСКповн – при розрахунку споруд біологічної очистки.

4.ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ЗАБРУДНЕНЬ У СТІЧНИХ ВОДАХ, ПРИПУСТИМИХ ДО СКИДАННЯ У ВОДОЙМИЩЕ

4.1.Визначення вмісту завислих речовин, припустимих до скидання у водоймище

Вміст завислих речовин у воді водоймища після скидання стічних вод не повинен зростати більше ніж на 0,25 і 0,75 мг/л для водоймищ відповідно першої та другої категорій - Сприп.

Вміст завислих речовин, мг/л, припустимих до скидання у водоймище:

,

де Q – найменші середні місячні витрати води у водоймище 95% забезпеченості, м3/с;

g - коефіцієнт змішування, що показує, яка частина води у водоймищі змішується із стічними водами в розрахунковому відведенні;

Сприп – припустиме санітарними нормами зростання вмісту завислих речовин у воді водоймища після скидання в нього стічних вод, мг/л;

Св – вміст завислих речовин у воді водоймища до скидання стічних вод, мг/л.

4.2.Встановлення значення БСКповн, Lex у стічній воді припустиме к скиданню в водоймище, мгО2