Технологія очистки побутових стічних вод, страница 6

l1 – довжина розшиеної частини г

                  

 l2 та l3 приймаємо конструктивно, відповідно 0,8 та 1,0

Втрати тиску в ґратах

де v1 – швидкість руху води в каналі перед ґратами, м/с

k – коефіцієнт, що враховує збільшення втрат опору за рахунок забруднення грат (приймається рівним 3)

x - коефіцієнт опору

,

b - коефіцієнт, залежний від форми поздовжнього перерізу стержнів грат, дорівнює 2,42

j - кут нахилу грат до горизонту, 600.

;

;

.

Дно камери за гратами знижується на величину втрат тиску.

Визначаємо кількість покидьків, затримуваних гратами. Кількість покидьків, що знімаються з грат, приведене на одну людину, складатиме 8л/рік [1]. Середня щільність покидьків 750 кг/м3, коефіцієнт годинної нерівномірності їх надходження – 2 (вологість відходів 53,8 – 88%, зольність – від 2,7 до 40,8)

Об`єм затриманих покидьків, м3/доб.

При їх щільності 750 кг/м3 маса покидьків, т/діб

Для подрібнювання затриманих покидьків використовують дробарки. Для цих умов можна використати дві дробарки (одну резервну) молоткового типу Д-3б продуктивністю 300-600 кг/год.

6.3.Пісколовки

Приймаємо горизонтальну пісколовку з прямолінійним рухом води. Швидкість руху води в ній при максимальному припливі 0,3 м/с, при мінімальному Vs = 0,15 м/с, час перебування t ³ 30c.