Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 5

3.

4.

Problem 161

Problem 171

Задано: l=2 м,   L,   матеріал сталь Ст3,

Необхідно: знайти [P].

Задано: a=2 м, q=20 кН/м, M=10 кН.

Необхідно: побудувати епюри .

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)