Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 45

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 33

1.      Третя теорія міцності: визначення та умова міцності.

2.      Косий згин: умови виникнення та методика визначення небезпечних точок перерізу. Умова міцності.

3.

4.

Задано:    , h/b=2.

Необхідно: визначити розміри перерізу.

Задано: а=1 м, h=2 м,   q=10 кН/м.

Необхідно: побудувати епюри

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.