Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 111

Національний аерокосмічний університет

iм. М. Є. Жуковського “ХАI”

Напрям підготовки   6.051101   “Авіа- і ракетобудування”

Семестр

IV

Навчальна дисципліна

механіка матеріалів та конструкцій

Екзаменаційний білет № 85

1.      Поняття стійкості форми рівноваги поздовжньо стиснутого стержня. Вивести формулу Ейлера для визначення критичної сили.

2.      Дайте визначення теоретичного і ефективного коефіцієнтів концентрації напружень.

3.

4.

Задано: а=1.5 м, q=2 кН/м, М=6 кНм .

Необхідно: побудувати епюри

Знайдіть положення нейтральної лінії перерізу, якщо  МПа,  кНм,  кНм,  м,  м

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.