Экзаменационные билеты по курсу "Механика материалов и конструкций", страница 29

3.

4.

Задано: а=1 м,  q=10 кН/м.

Необхідно: визначити діаметр на 3-й дільниці.

Задано: l=1.5 м, [ №18, матеріал – сталь Ст3, Р=5 кН, М=20 кНм, а=1 м.

Необхідно:  побудувати епюри .

Затверджено на засіданні кафедри

міцності літальних апаратів

Протокол  

6

від 

25

березня

2008 р.

Зав. кафедрою ____________________             Екзаменатор ___________________

                                                                   (підпис)                                                                                                        (підпис)