Розробка імітаційних моделей виробничих модулів систем обробки металів різанням: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсів "Технологія автоматизованого виробництва", "Імітаційне моделювання виробничих систем", "Інтегровані системи управління технологічною підготовкою виробництва"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

О.М. Шелковий

Методичні вказівки ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ «Розробка імітаційних моделей виробничих модулІВ систем обробки металів різанням»

для студентів спеціальностей:

7.092501 "Автоматизація технологічних процесів та виробництв машинобудування",

7.090202 - “Технологія машинобудування”

Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол № 1 від 05.04.06 р.

 
 


Харків НТУ „ХПІ” 2006


УДК 658.52.011.56:621.91.002

Методичні вказівки до лабораторної роботи „Розробка імітаційних моделей виробничих модулів систем обробки металів різанням” з курсів "Технологія автоматизованого виробництва", "Імітаційне моделювання виробничих систем", "Інтегровані системи управління технологічною підготовкою виробництва" для студентів спеціальностей для студентів спеціальностей: 7.092501 "Автоматизація технологічних процесів та виробництв машинобудування", 7.090202 - “Технологія машинобудування” /Укладач О.М. Шелковий. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006р. - 40с. – Рос. мовою.

Укладач О.М. Шелковий

Рецензент  Пермяков О.А. д-р техн. наук, проф.

В методичних вказівки описана методика побудови імітаційної моделі виробничої системи обробки металів різанням.

В методичних вказівках наведені інформаційні матеріали, що необхідні для побудови моделей виробничих модулів. Також наведені типові завдання для лабораторних та практичних занять.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей 7.090202 „Технологія машинобудування” та 7.092501 „Автоматизація технологічних процесів та виробництв машинобудування”.

Іл.: 10. Табл. 5. Дод.: 2. Бібл.: 3 назв.

Кафедра „Технологія машинобудування та металорізальні верстати”

© О.М. Шелковий, 2006


5

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 4

9

 

5

 
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. Основные теоретические положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3.1. Построение функциональной структуры производственного модуля. 4

3.2. Математическое описание процесса имитационного моделирования производственной системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.3. Структура программы имитационного моделирования ПМ. . . . . . . . 10

4. МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДУЛЯ в среде системы ProEdit. . . . . . . 13

4.1. Общая функциональная структура системы ProEdit. . . . . . . . . . . . . .13

4.2. Последовательность настройки системы ProEdit и создание в ее среде программ имитационного моделирования ПМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

55

 
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

56

 
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

57

 
Приложение 1. Титульный лист отчета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

63

 
Приложение 2. Исходные данные для разработки имитационных моделей . . . 21


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы – изучение основных приемов создания программ моделирования производственных с использованием системы ProEdit.

Задачи, решаемые при выполнении лабораторной работы:

- изучение принципов формирование функциональной схемы производственного модуля (ПМ);

- изучение основных теоретических положений математического описания процесса функционирования ПМ;

- изучение принципов построения системы ProEdit и основных приемов работы с ней;

- написание программы моделирования работы ПМ и ее отладка.

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1. Сформировать функциональную схему обрабатывающего модуля.

2. Определить объекты моделирования и подготовить их графические изображения.

3. Создать программу моделирования работы производственного модуля в системе ProEdit.

4. Подготовить отчет о выполнении лабораторной работы.

3. Основные теоретические положения

3.1. Построение функциональной структуры производственного модуля

Имитационное моделирование производственной системы представляет собой многофакторный процесс, в рамках которого осуществляется моделирование взаимодействия отдельных модулей [1].

Похожие материалы

Информация о работе