Розробка верстата-автомата (Глава дипломного проекту "Охорона праці та навколишнього середовища")

Страницы работы

Содержание работы

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1 Загальні питання охорони праці та навколишньогосередовища

На сучасному металорізальному обладнанні проводиться обробка на високих швидкостях з використанням мастильно-охолоджувальних рідин (МОР) з виділенням значної кількості стружки, що створює підвищену небезпеку для виробничих та допоміжних робітників, також існує багато рухомих частин, що є небезпечними для людей, які знаходяться поруч з обладнанням. Тому на стадії проектування необхідно передбачити: використання захисних пристроїв, блокувань, а також конструктивні рішення які виключають травматизм працюючих та створюють безпечні умови праці.

Верстат-автомат, що розроблюється, буде експлуатуватися у механічному цеху. При цьому можуть виникати небезпечні та шкідливі виробничі фактори: рухомі частини обладнання, стружка та уламки інструментів, нагрів поверхонь обладнання, інструментів i заготівок, висока напруга в силовій електричній мережі та статична електрика, підвищення тиску в системах гідроприводу, запиленість, загазованість, шум, вібрації, слабке освітлення.

Охорона праці тісно пов'язана зі спільною задачею охорони природи, тому що очищення i знешкодження стічних вод i викидів у атмосферу, боротьба з шумом i вібрацією, не тільки сприяє рішенню питань охорони праці, але одночасно зберігає навколишнє середовище людини.

6.2 Промислова санітарія

При механічній обробці матеріалів утворюється стружка та пил. Також у процесі обробки використовуються водорозчинні МОР на основі мінеральних масел.

Відповідно з ГОСТ 12.1.005-88 [1] вміст шкідливих речовин у робочій зоні регламентується величиною гранично допустимої концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони, представлено в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 – Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі

Назва шкідливої речовини

ГДК,

мг/м3

Клас небезпеки

Агрегатний стан

Сталь, чавун

6

IV

а

Речовини, які утворюються при термічному розкладі мінеральних мастил, які входять до складу МОР

Мінеральні масла

5

III

а

Оксид вуглецю (СО)

20

IV

п

Сірчастий андігрид (SO2)

10

III

п

«а» – аерозоль; «п» – пари або гази.

Зниження вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони забезпечується оптимальним вибором розташування, режимів різання, своєчасною заточкою інструмента, вилученням шкідливих речовин із зони різання засобами місцевої вентиляції.

6.2.1 Мікроклімат

Згідно з ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99 [2] встановлюються допустимі метеорологічні умови для робочої зони механічного цеху.

Допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря зведені у таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 – Допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря

Період року

Категорія роботи

Температура повітря,

°С

Відносна вологість повітря не більше, %

Швидкість руху повітря не більше, м/с

холодний

Середньої важкості IIа

17-23

75

0,2

теплий

18-27

75

0,2...0,4

Забезпечення нормативних параметрів мікроклімату:

–  механізація і автоматизація виробничих процесів, дистанційне керування ними;

–  використання технологічних процесів та обладнання, що виключають утворення шкідливих речовин або попадання їх у робочу зону;

–  захист від джерел теплових випромінювань.

–  пристрої вентиляції.

6.2.2Вентиляція

В механічному цеху вентиляція згідно зі СНиП 2.04.05-92 [3] передбачається загальна обмінна припливно-витяжна вентиляція.

В теплий період року передбачається природно організована вентиляція - аерація.

Аерація здійснюється шляхом досягнення повітря у нижні прорізи цеху, а виведення через верхні, для чого у верхній частині цеху обладнується аераційний ліхтар. У ньому передбачаються прорізи, в зовнішніх стінах також передбачаються прорізи, що відкриваються. Від обладнання, яке є джерелом утворення шкідливих речовин (пил, аерозоль та інші) передбачається місцева вентиляція. В холодний період року ворота цеху, для запобігання притоку холодного зовнішнього повітря до цеху, оснащені пристроєм для створення повітряно-теплової завіси.

Підтримання нормативних параметрів мікроклімату забезпечуються засобами загально-обмінної вентиляції.

6.2.3 Опалення

Опалення в механічному цеху організовано згідно зі СНиП 2.04.05-92.

Мета опалення приміщень — підтримання в них в холодний період року заданої температури повітря. В механічному цеху застосовують парову та повітряну системи опалення. Системи парового опалення найбільш ефективні в санітарно-гігієнічному відношенні. Повітряна система опалення характерна тим, що повітря нагрівається в калориферах

6.2.4 Освітлення

Правильне освітлення виробничих приміщень сприяє високій продуктивності праці, знижує втому, підвищує безпеку праці, впливає на нервово-психічну и серцево-судинну систему людини.

Освітлення цеху повинно бути організовано згідно      CHиП II-4-79/95 [4]. Особливо важливо достатньо освітлювати робоче місце при роботі на автоматизованому обладнанні. Незадовільне освітлення обладнання змушує наладчика та верстатника близько нахилятися до виробу та до обертових частин обладнання при налагоджувані, що може призвести до травмування.

Похожие материалы

Информация о работе