Дослідження процессів теплообміну в поршні швидкохідного дизеля (Охорона праці та навколишнього середовища)

Страницы работы

Содержание работы

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 6.1 Загальні питання охорони праці та навколишнього середовища

Турбота про підвищення умов праці та підвищенні її безпеки завжди знаходиться в центрі уваги уряду та розглядається як одна з найважливіших соціальних задач.

У відповідності до «Закону України про охорону праці», охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, керованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Цей закон визначає основні положення з реалізації конституційного права громадян на охорону життя й здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює при участі відповідних державних органів відносини між керівником підприємства, установи , організації і уповноваженим їм органом та працівником з питань безпеки, гігієни праці й виробничої середи та встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Повністю безпечних та нешкідливих виробництв не існує. Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, існуванням деяких небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

По ГОСТ 12.0.003-74*розрізняють наступні види небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

-    фізичні;

-    хімічні;

-    біологічні;

-    психофізіологічні.

Площа приміщень, в яких знаходяться відеотермінали, визначають згідно з діючими нормативними документами з розрахунку на одне робоче місце, обладнане відео терміналом: площа - не менш 6,0 м , об'єм — не менш 20,0 м , з розрахунку максимальної кількості людей, що одночасно працюють на зміні.

Згідно з вище зазначеними нормами приміщення конструкторського бюро має такі розміри: довжина - 8,5м, ширина — 8,5м, висота — 4,5м.

Таблиця 6.1 - Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори

Джерела  виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Пил

Прибирання приміщень

Шум

Робота ЕОМ, вентиляційної системи

Злектричний струм

Електричні дроти, прилади

Злектромагнітне, ионізуруюче випромінювання

ЕОМ

Теплове випромінювання

Нагрівач, ЕОМ

6.2 Виробнича санітарія

6.2.1   Мікроклімат у робочій зоні виробничих приміщень відповідає ГОСТу 12.1.005-88 ССБТ. Оптимальні параметри мікроклімата наведені в таблиці 6.2.

Для забезпечення нормативних параметрів мікроклімата й зниження забруднення повітря робочої зони, застосовується система вентиляції й опалення. Вентиляція - загальна, опалення - для підігріву повітря застосовуються нагрівачі.

Таблиця 6.2 - Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія

Період року

Т,°С

Відносна

Швидкість

робот року

вологість, %

руху

повітря, м/с

1-Б

Теплий

22. .24

40. .60

<0,2

1-Б

Холодний

21. .23

40..60

<0,1

Відносно до ГОСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати 0,1 мг/м3; вміст оксидів озоту — 5 мг/м3; вміст пилу — 4 мг/м3.

Таблиця 6.3 - Рівні іонізації повітря приміщень при роботі на ВДТ

Рівні

Кількість іонів в 1 см. куб. повітря

п+

п

Мінімально необхідний

400

600

Оптимальний

1500-3000

3000-5000

Максимально припустимий

50000

50000

6.2.2 Виробниче освітлення

В  бюро  спроектовано природне бокове освітлення крізь бокові  проєми у зовнішніх стінах, а також штучне комбіноване освітлення.

Лампи разміщуються рівномірно у верхній зоні стелі. Тип лампи ЛБ-80, потужність 80 Вт.

Також   застосовується   місцеве   освітлення   біля   кожного   робочого   місця. Аварійне освітлення не передбачено. Освітлення нормируеться СН й П П-4-79. Штучне освітлення нормируеться в залежности від характеру зорової роботи, фону, розміру об'єкту розрізняння, контрасту об'єкту й систем освітлення.

Розрахунок штучного освітлення здійснюється методом коефіцієнту використання світлового потоку.

Основна розрахункова формула метода який розглядається має вигляд:

Ф^-*-*-2-                              (6.1)

N -п-г]

де      Фл=4960 лм - світловий поток лампьі (или ламп) в светильнике;

Еті„=300 лк - номинальная нормированная освещенность;

К=2 — коефіцієнт запасу;

N - кількість світильників;

п =2 — кількість ламп у світильнику;

щ=45 — коефіцієнт використання світлового потоку (у частках одиниці);

2— коефіцієнт мінімальної освітленості;

8=72,25 м- площа приміщеня, м2.

Величину мінімальної нормативної освітленості Етт вибираємо за таблицею нормирування штучного освітлення в залежності від призначення приміщення, розмірів об'єкту розрізнення, контрасту предмету із фоном, а також яскравість фону. Коефіцієнт запасу К враховує старіння ламп, забруднення та старіння світильників, забруднення поверхонь, що оточують світильник.

Коефіцієнт мінімальної освітленості 2:

- при освітленні лампами накалювання й ДРЛ 2=1,15;

- при освітленні лампами люмінісцентними 2=1,1.

Похожие материалы

Информация о работе