Розробка верстата-автомата (Глава дипломного проекту "Охорона праці та навколишнього середовища"), страница 2

Для металорізальних верстатів та автоматичних ліній повинна застосовуватися комбінована система освітлення, тобто поєднання загального та місцевого освітлення.

В приміщенні механічного цеху передбачається природно-комбіноване та сполучене освітлення.

Нормовані параметри освітлення приведені в таблиці 6.3 згідно із СНиП II-4-79/95.

Як джерело загального освітлення та природного світла використовуються розрядні лампи. Природне освітлення забезпечується регулярним миттям вікон й очисткою віконних прорізів.

Таблиця 6.3 – Нормовані параметри освітлення

Характеристика зорової роботи

Найменший розмір об’єкта

Розрізнення, мм

Контраст об’єкта відмінності з фоном

Характеристика фона

Розряд зорової роботи

Штучне

освітлення

Природне

освітлення

Освітленість,

лк

КПО, %

Бокове

Комбіноване

Загальне

малої точності

Понад

0,5-1,0

Незалежно від характеристики фону та контрасту об’єкта з фоном

IV,

г

400

200

0,4

6.2.4.1 Розрахунок штучного освітлення

1)  Вибір системи освітлення.

Робоче освітлення може бути загальним і комбінованим. Застосування у виробничих приміщеннях тільки місцевого освітлення заборонено.

Вибір системи освітлення залежить насамперед від такого найважливішого фактору, як точність виконуваних зорових робіт (найменший розмір об’єкта розрізнення). Правильно організоване освітлення робочих місць сприяє підвищенню продуктивності праці і попереджає травмування на виробництві.

Для бортикошліфувального верстата-автомата, який розташований у механічному цеху, повинна застосовуватися загальна система освітлення.

2)  Вибір нормованої освітленості.

Кількісні і якісні показники штучного освітлення визначаємо відповідно до чинних норм. Як кількісна характеристика освітленості береться найменша освітленість поверхні , що залежить від розряду зорових робіт, фону і контрасту об’єкта з фоном, а також від системи освітлення. Розряд зорових робіт визначається мінімальним розміром об’єкта розрізнення, тобто розміром предмета, його частини або дефекту на ньому, які необхідно знайти чи розрізнити в процесі виробничої діяльності.

Норми освітленості виробничого приміщення наведені в таблиці 6.3.

3)  Вибір джерел світла.

Визначальними параметрами при виборі економічного джерела світла є будівельні параметри, архітектурно-планувальне рішення, стан повітряного середовища, питання дизайну і економічні міркування.

Як джерело загального освітлення використовуються люмінісцентні лампи.

4)  Вибір світильника.

Вибір світильників загального освітлення здійснюється з урахуванням світлотехнічних, економічних вимог, умов повітряного середовища.

Існує класифікація світильників за світлорозподілом: прямого світла, розсіяного, переважно відбитого і відбитого.

Крім цього існують світильники з різними кривими сили світла: концентрованою, глибокою, косинусною, напівширокою, широкою, рівномірною і синусною.

За конструктивним виконанням згідно зі СНиП ІІ-4-79/95  розрізняють 7 експлуатаційних груп світильників.

Як джерело місцевого освітлення використовуються газорозрядні лампи.

5) Коефіцієнт запасу.

Коефіцієнт запасу  враховує запиленість приміщення, зниження світлового потоку ламп у процесі експлуатації.

У нашому випадку .

6) Коефіцієнт мінімальної освітленості.

Коефіцієнт мінімальної освітленості  характеризує нерівномірність освітлення. Він є функцією багатьох змінних, точне його визначення складне, але найбільшою мірою він залежить від відношення відстані між світильниками до розрахункової висоти ().

У нашому випадку .

7) Коефіцієнт використання світлового потоку  знаходять індекс приміщення  та передбачувані коефіцієнти відбиття поверхонь приміщення: стелі , стін , підлоги .

У нашому випадку , , .

8) Індекс приміщення .

Індекс приміщення визначається за формулою:

, де , ,  - довжина, ширина і розрахункова висота (висота підвісу світильника над робочою поверхнею) приміщення, , .

де  - геометрична висота приміщення ;

 - висота зависання світильника, ;

 - висота робочої поверхні, .

;

Тоді

.

Коефіцієнт світлового потоку  є складною функцією, що залежить від типу світильника, індексу приміщення, коефіцієнта відбиття стелі, стін, підлоги. Для світильників з люмінесцентними лампами коефіцієнт використання η=52% при і=1,5.