Розробка верстата-автомата (Глава дипломного проекту "Охорона праці та навколишнього середовища"), страница 3

Приведемо розрахунок штучного освітлення цеху. Необхідний світловий потік однієї лампи визначається за формулою:

, де  - мінімальна нормована освітленість, ;

 - коефіцієнт запасу, ;

 - освітлювана площа, ;

 - коефіцієнт мінімальної освітленості (коефіцієнт нерівномірності освітлення), ;

 - кількість ламп у світильнику, ;

 - коефіцієнт використання світлового потоку в частках одиниці, .

Приймаємо лампу типу ЛД 40-4, світловий потік якої .

Знаходимо кількість світильників:

,

.

приймаємо 10 світильників.

Потужність освітлюваної установки  визначаються з виразу:

, де  - споживана потужність однієї лампи, .

.

Таким чином, після проведення всіх розрахунків ми можемо виконати ескіз розташування світильників на плані приміщення (рис. 6.3).

Рисунок 6.3 Схема розташування світильників у приміщенні

6.2.5 Шум та вібрація

Основним джерелом шуму та вібрації є робота металорізального обладнання, електродвигунів, гідросистем, вентиляційних систем та ін. Згідно ГОСТ 12.1.003-89 [5], ДСН 3.3.6.037-99 [6] нормування рівня звукового тиску та еквівалентні рівні звуку приведені в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4 — Нормовані рівні звукового тиску

Назва робочого місця

Рівні звукового тиску, дБ в активних смугах з

середньогеометричними частотами, Гц

Рівні звука,

дБ/дБА

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Постійні po6oчi місця у виробничих приміщеннях

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80

Нормативні параметри вібрації здійснюються за документом     ГОСТ 12.1.012-90 [7], ДСН 3.3.6.039-99 [8]. Основні параметри вібрації приведені в таблиці 6.5.

Таблиця 6.5 — Нормативні параметри вібрації

Середньогеометричні смуги частот, Гц

Віброприскорення

Віброшвидкість

Смуги частот, Гц

м/с2

дБ

м/с 10-2

дБ

2

0,14

103

1,3

108

4

0,1

100

0,45

99

8

0,11

101

0,22

93

16

0,2

106

0,2

92

31,5

0,4

112

0,2

92

63

0,8

118

0,2

92

6.2.6 Заходи по боротьбі з шумом i вібраціями

Згідно з ГОСТ 12.1.003-89, для зниження шуму застосовуються такі заходи:

– для зменшення шуму електродвигунів металорізальних верстатів їх розташовують у звукоізоляційних кожухах;

– ретельне динамічне балансування ротору;

– підвищення жорсткості корпуса двигуна, вала ротора, підшипників;

– застосування глушителів при вихлопах стиснутого повітря з пневматичних пристроїв;

– внутрішні поверхні приміщення цеха облицьовують звукопоглинаючими матеріалами.

Для зменшення вібрації застосовують такі заходи:

–  проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання;

–  застосовування рекомендованих для конкретного металу режимів різання і МОР, засоби кріплення інструмента, заготовок, пристосувань, котрі підвищують жорсткість системи;

–      забезпечити якісне змащення вузлів підшипників, редукторів, кулачкових механізмів, направляючих;

–      вчасно переточувати ріжучий інструмент в процесі його експлуатації.

Щоб зменшити передачу вібрації металорізального обладнання на об'єкти, які захищають підлогу, перекриття, застосовують віброізолятори різних конструкцій; гумово-металеві віброізолюючі опори, гумові килимки.

6.3 Основні заходи з техніки безпеки

Основні вимоги з безпеки відповідають ГОСТ 12.2.009 – 99 [9].

6.3.1 Захисні пристрої

Рухомі частини, наприклад передачі (ремінні, зубчаті та ін.), що знаходяться поза корпусом верстатів , які за необхідністю обладнуються пристроями для їх безпечного та зручного відкривання, знімання та встановлення.

Дверцята для запобігання можливості травмування, мають блокування, яке автоматично відключає верстат, коли вони відкриваються. Вони пофарбовані у жовтий сигнальний колір, та з зовнішньої сторони на них наносять знаки, які попереджують про небезпеку.

Кріплення захисних пристроїв виключають випадки самовідкривання захисних пристроїв, які підтримують його у відкритому стані, безпечно утримують їх в цьому положенні.