Розробка верстата-автомата (Глава дипломного проекту "Охорона праці та навколишнього середовища"), страница 6

Приміщення механічного цеху відповідають категорії "Д" - пожежонебезпечні. До цієї категорії відносяться виробництва, в яких використовуються непальні речовини та матеріали в холодному стані.

В ГОСТ 12.1.004 – 91 [14] вказано, що пожежна безпека забезпечується двома системами:

–  системою запобігання пожеж;

–  системою протипожежного захисту.

Запобігання пожеж досягається:

–  запобіганням утворення горючого середовища, яке забезпечується регламентацією горючості матеріалів, обладнання та конструкцій;

–  запобіганням в горючому середовищі джерел займання, яке забезпечується регламентацією застосування та режиму експлуатації машин, механізмів, матеріалів i виробів, та можуть стати джерелом запалення горючого середовища, пристроєм захисту будівель, обладнання.

Пожежний захист забезпечується:

–  максимально можливим застосуванням негорючих та важко горючих речовин та матеріалів замість пожежно небезпечних;

–  обмеженням кількості горючих речовин та їх розташуванням;

–  ізоляцією горючого середовища;

–  попередженням поширення пожеж за межі осередку;

–  застосуванням засобів вогнегасіння;

–  евакуацією людей;

–  застосуванням систем протипожежного захисту;

–  застосуванням засобів пожежної сигналізації та засобів оповіщення про пожежу;

–  організацією пожежної охорони об'єкту.

6.5 Охорона навколишнього середовища

Виробничі відходи - це не тільки відходи при технологічній обробці (стружка металу, багаторазово використана мастильно-охолоджувальна рідина та ін.), але i відходи, що утворились у наслідок старіння обладнання.

I в першому, i в другому випадку відходи розділяють на тверді (метали та неметали) та рідкі (мастильно-охолоджувальна рідина, хімічний осад та осад стічних вод).

В процесі багаторазового використання МОР, при механічній обробці металу, МОР втрачає свої технологічні властивості внаслідок: накопичення пилу та предметів термічного розкладу мастил, їх окислення в процесі роботи, збіднення внаслідок виносу емульсора зі стружкою, попадання у МОР мастил із гідравлічних систем верстатів. Для того, щоб продовжити строк експлуатації МОР, її періодично очищують від твердих (мілка стружка, продукти зносу інструментів та верстатів, пилу із повітря) та колоїдних (мастила з гідравлічних та мастильних систем верстатів) домішок. Коли подальше використання МОР стає неможливим її замінюють шляхом утилізації та регенерації. Для обезжирення МОР використовується типовий пристрій, принципова схема якого показана на рисунку 6.4.

Відпрацьована МОР потрапляє у ємність 1, в якій протягом кількох годин відстоюється. Масло яке сплило, зливається у ємність 10, шлам, який осів – у збірник 11. Емульсія насосом 2 подається до змішувача 3, в якому МОР обробляється сірчаною кислотою, яка потрапляє зі збірника 4, до необхідної величини рН. Із відцентрованого сепаратора 9 органічна фаза, яка відокремилась, спрямовується до збірника 10, а частково очищена емульсія – до реактора 8. У реакторі рідина обробляється коагулятором, який дозується із ємності 6, та змішується під дією течії повітря. Потім розчин відстоюється, органічна частина потрапляє до відстійника 7, а водна фаза після нейтралізації вапновим молоком, що дозується з ємності 5, потрапляє або на повторне використання, або скидається до каналізації.

Рисунок 6.4 – Принципова схема установки очищення

відпрацьованих водних МОР методом коагуляції

У відстійнику 7 здійснюється часткова регенерація коагулянту шляхом обробки органічної фаз сірчаною кислотою із ємності 4. Органічна частина заливається у ємність 10, а розчин коагулятора відкачується у ємність 6. Із ємності 10 органічна фаза спрямовується на утилізацію.

Металеві відходи – металобрухт та металева стружка – є головним видом відходів механічного цеху.

Існує два шляхи утилізації металевих відходів: без переплавки та з переплавом. Переробка відходів на виробництві, де встановлюється спростоване обладнання, буде здійснюватися з переплавом. Металовідходи збираються у спеціальну тару та вивозяться із цеху на переплавку, де попередньо піддаються дробленню, сортуванню, очищенню від сторонніх домішок.

Таким чином, було розглянуто питання охорони праці та навколишнього середовища.