Розробка верстата-автомата (Глава дипломного проекту "Охорона праці та навколишнього середовища"), страница 4

6.3.2 Запобіжні та блокувальні пристрої

Обладнання має запобіжні пристрої від перевантаження, яке може призвести до поломки деталі, а також пристрої, які запобігають самовільному опусканню шпинделів, кронштейнів, голівок, бабок, рукавів поперечних та інших збірних одиниць.

Механізовані та автоматизовані пристрої, які призначені для переміщення або закріплення заготовок та інструментів, надійно утримують елементи, які фіксуються, при переміщенні їх під час обробки, навіть у випадку несподіваного припинення електропостачання, спаду тиску мастила або повітря у гідравлічних та пневматичних приводах до моменту повної зупинки шпинделя та припинення робочих переміщень.

При налагодженні верстатів передбачена можливість відключення запобіжних блокувань.

6.3.3Органи керування

Органи ручного керування повинні бути розташовані так, щоб користування ними було зручним, не призводило до випадків затиснення та наштовхування ручки на інші органи керування та частини верстатів.

Призначення органів керування вказано надписами або символами, які розташовані поряд. Лімби, шкали, надписи та символи повинні бути чисто виконані, добре читатися на відстані не менше 500 мм.

Рукоятки та інші органи керування верстатів забезпечені надійними фіксаторами, які не допускають мимовільних переміщень органів керування.

Розташування та конструкція органів керування, у тому числі кнопкових станцій та пультів керування, виключають можливість затримання на них стружки. Органи ручного керування, які використовуються тільки при наладці верстату на обробку деталей іншого найменування, розташовані на висоті 2500 мм від нижньої площини основи обладнання.

6.3.4 Пристрої для переміщення, встановлення та закріплення заготовки

У пневмоприводах, затискних та інших пристроях, а також у технологічному оснащенні виключена можливість відкидання на працюючих стружки та пилу відробленим повітрям.

В пристроях для закріплення заготовок та інструментів, що повертаються, чотирьох та шестигранні кінці гвинтів та спряжені з ними поверхні повинні мати достатню площину контакту та твердість не менше HRC 35 для того, щоб при використанні не було зім’яття сполучених поверхонь, які призводять до зриву рукояток при обертанні гвинтів.

6.3.5 Мастило, охолодження, гідравлічні та пневматичні приводи

Форма верстатів та їх елементів забезпечує зручне та безпечне відведення стружки та МОР із зони обробки та безпечне видалення стружки із верстатів.

Верстати обладнані централізованою системою змащення.

У резервуарах гідравлічних та мастильних систем, які встановлені біля верстатів та розташовані в основі станини, передбачені отвори для відкачування мастила насосом.

Трубопроводи гідравлічних та пневматичних систем, електричних комунікацій покладені нижче рівня підлоги на висоті не менше 200 мм в місцях, які необхідні працюючим при обслуговуванні у проходах.

6.3.6 Електробезпека

За безпекою ураження електричним струмом приміщення механічного цеху згідно з ПУЄ – 87 [10] відносяться до особливо небезпечних: підлоги, що проводять струм, одночасного дотику до корпусу обладнання та заземленого предмету та інше.

Основними заходами захисту від ураження електричним струмом є: забезпечення неприступності струмоведучих частин під напругою, для випадкового дотику; усунення небезпеки ураження при наявності напруги на різних частинах обладнання унаслідок застосування малих напруг; використання подвійної ізоляції; занулення; захисного заземлення та ін.

Неприступність неізольованих струмоведучих частин електропристроїв від випадкового затиску забезпечується огородженням, яке виконується суцільним та сітчастим, та розміщене на недосяжній висоті або у неприступному місці, яке забезпечує безпеку без огородження

В механічному цеху, у якому буде знаходитись верстат, що проектується, застосовується трифазна чотирьох провідна електрична мережа із заземленим нульовим проводом. В цих мережах передбачено занулення згідно з ГОСТ 12.1.030 – 81 [11].

Електричні апарати керування та електромашини, які встановленні безпосередньо на верстатах, мають виконання, яке відповідає ступеню захисту за ГОСТ 14254 – 80 [12] з урахуванням вимог, щодо усунення можливості випадкового дотику до струмоведучих частин, пошкоджень, а також щодо захисту від порушення нормальної роботи від попадання МОР, мастила та ін.