Розробка верстата-автомата (Глава дипломного проекту "Охорона праці та навколишнього середовища"), страница 5

Елементи обладнання, які встановлені на збірних одиницях, ізольовані від заземленої станини, у своїй конструкції мають затискачі, що заземляють.

Верстати мають пристрої місцевого освітлення зони обробки. Місцеве освітлення має індивідуальний вимикач, який знаходиться у зручному місці для обслуговування.

Розташування вимикача безпосередньо на освітлювачі допускається при навантаженні місцевого освітлення не більше 42 В. Вимикач увімкнений у ланцюг незаземленого виводу живлення. Результат випробування відображується у свідоцтві про вхідний контроль електрообладнання за ГОСТ 7599 – 82 [13].

6.3.7 Захисне заземлення

Захисне заземлення – спеціальне електричне з'єднання з землею чи її еквівалентом металевих не струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою внаслідок замикання на корпус і з інших причин (індуктивний вплив сусідніх струмопровідних часин, винос потенціалу, розряд блискавки тощо).

Захисне заземлення призначене для усунення небезпеки ураження електричним струмом при дотику до корпуса електроустановки й інших не струмопровідних металевих частин, що можуть опинитися під напругою внаслідок замикання на корпус і з інших причин.

Сфера застосування захисного заземлення – електроустановки з напругою до 1000 В у мережах з будь-яким режимом нейтралі джерела струму (як з ізольованою, так і з глухо заземленою).

Відповідно до ГОСТу 12.1.030-81 захисне заземлення електроустановки слід виконувати:

–  при номінальній напрузі 380 В і вище змінного струму і 440 В і вище сталого струму в усіх випадках;

–  при номінальних напругах від 42 В до 380 В змінного і від 110 В до  440 В сталого струму при роботах в умовах підвищеної небезпеки, особливо в небезпечних і зовнішніх установках.

Струмом замикання на землю називається струм, що спливає в землю через місце замикання.

В якості природних заземлювачів рекомендується використовувати:

1)  прокладені в землі водопровідні та інші металеві трубопроводи, за винятком трубопроводів горючих рідин, горючих або вибухових газів і сумішей;

2)  обсадні труби свердловин;

3)  металеві та залізобетонні конструкції будівель і споруд, що знаходяться в зіткненні з землею;

4)  інші металоконструкції, розташовані в грунті.

Природні заземлювачі з'єднуються з магістралями заземлень не менш як двома провідниками в різних місцях.

Опір струму розтікання природних заземлювачів визначають або за допомогою вимірів, якщо є така можливість, або розрахунковим шляхом.

6.4 Пожежна безпека

Причини пожеж в механічному цеху:

–  порушення технологічних режимів;

–  несправність електрообладнання;

–  самозапалення промащеного ганчір'я;

–  ремонт обладнання на ходу.

Пожежа від електричних машин виникає в результаті появи теплової та іскрової дії електричного струму в умовах, які сприяють займанню пальних матеріалів. Основними причинами пожеж в електроустановках є перегрів проводів при проходженні по ним струму величиною більше допустимої умовами навантаження.

Основними причинами короткого замикання є: пошкодження ізоляції проводів; попадання на ізольовані проводи предметів, що проводять електричний струм; вплив на провід хімічно активних речовин, пилу і вологи; неправильний монтаж та ін.

Заходи щодо пожежної профілактики поділяються на організаційні, технічні, режимні, експлуатаційні.

Організаційні заходи передбачають, правильне утримання будівель, територій, протипожежний інструктаж робочих та службовців, організація добровільних пожежних дружин.

До технічних заходів відносяться: дотримання протипожежних правил, норм при проектуванні будівель, обладнання, системи опалення, вентиляції, освітлення, правильне розташування обладнання.

До заходів режимного характеру відносяться: заборона паління у не встановлених місцях виробництва, електрозварювальних та інших вогневих роботах в пожежонебезпечних приміщеннях.

При проектуванні промислових підприємств введена класифікація виробництва по пожежній небезпеці.

Ця класифікація приведена у будівельних нормах та правилах, згідно з якою усі виробництва поділяються по вибуховій, вибухопожежній та пожежній небезпеці на категорії.