Створення таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів в середовищі MS Access 7 (Лабораторний цикл)

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

Вступ

2

1 Ознайомлення з середовищем MS Access 7. Створення таблиць та робота з ними

3

2. MS Access. Створення запитів. Види запитів.

9

3. MS Access. Форми та робота з ними

4. MS Access. Звіти

5. MS Access. Створення макросів та модулів

Додаток А – Перелік предметних галузей для створення власної БД

Додаток Б – Приклад бази даних індивідуальних телефонів міста


Вступ

На сучасному етапі бази даних стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Вони впроваджені й успішно використовуються практично у всіх галузях людської діяльності. За допомогою цієї потужної структури піддаються автоматизації процеси різноманітного рівня складності (від схову до формування складних комбінацій подання інформації), зменшуючи тим самим обсяги праці людей і значно пришвидшуючи процес виконання необхідних дій. Завдяки можливості максимального спрощення роботи з даними різноманітних типів і структур, важко виділити галузь, що не потрапила в ареал упровадження баз даних. Робота незліченної кількості фінансових, комерційних, юридичних, торгових, спортивних, що обслуговують, і інших організацій автоматизовані за допомогою баз даних. 

У сучасних умовах однією з найпоширеніших задач для користувача комп'ютерних систем є розробка та використання баз даних. Дисципліна "Організація баз даних та знань" має за мету надання студентові базових теоретичних знань з теорії баз даних, придбання студентом навичок у розробці баз даних та опанування сучасних інструментальних засобів розробки та супроводження баз даних.

Метою проведення лабораторних занять є закріплення теоретичного матеріалу з курсу "Організація баз даних та знань", придбання навичок в організації, розробці та експлуатації баз даних.

Фахівцеві з баз даних необхідно впевнено володіти сучасними засобами створення баз даних. Щоб студент зміг досягти цього рівня, йому необхідно досконало опанувати, як мінімум, одну з сучасних СУБД. У даному практикумі це досягається шляхом вивчення СУБД MS Access.

Лабораторний цикл з курсу "Організація баз даних та знань" передбачає 5 лабораторних робіт. П'ята лабораторна робота може бути запропонована студентам для самостійного опанування. Для забезпечення достатнього рівня самостійності під час виконання лабораторних робіт в методичних вказівках закладено завдання для самостійного створення БД. Таким чином, крім БД „Крамниця”, що пропонується в методичних вказівках, студент протягом циклу лабораторних робіт повинен розробити власну БД в обраній предметній галузі та програмно реалізувати її за допомогою MS Access. Студентові пропонується на вибір досить широка множина предметних галузей, а також приклад БД індивідуальних телефонів міста, яку було створено студенткою гр. ВПС-01-1 Шингарьовою Т.В.


ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СЕРЕДОВИЩЕМ MS ACCESS 7. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ ТА РОБОТА З НИМИ

1.1 Мета роботи

Навчитись працювати у середовищі MS Access, створювати таблиці та змінювати їх структуру, вводити дані у таблицю та редагувати дані.

Похожие материалы

Информация о работе