Методические указания к прохождению учебной практики на украинском языке

Страницы работы

Содержание работы

Методические указания к прохождению учебной практики

  1. Оформление Дневника практики.

Оформляется на украинском языке. Необходимые сведения:

Титульний аркуш

Специальность: 8.080403 – Програмне забезпечення автоматизованих систем

Розпорядження на практику

Студент ПІБ направляється на навчальну практику в місто Харків  на каф. ПЗ ЕОМ ХНУРЕ.

Термін практики: з 14.02 по 28.05 2005

Керівник практики від ХНУРЕ: ас. Лещинська Олена Леонідівна

Декан факультету  Машталір Володимир Петрович

Керівник практики від підприємства: посада, підпис прізвище, ініціали відповідального з бібліотеки

Для тих, хто сканує – Влащенко Людмила Георгієвна, зав. відділом автоматизації бібліотеки

Для інших – викладач кафедри, за яким закріплений з завданням.

Прибув на підприємство: 14 лютого 2005

Підпис відповідальної особи: посада, підпис прізвище, ініціали відповідального з бібліотеки

Вибув з підприємства: 28 травня 2005

Календарний графік

  1. Прибуття на практику, Отримання щоденника, інструктаж з техніки безпеки, ознайомлення з робочим місцем, формулювання завдання. – 14.02.2005 – 22.02.2005
  2. Обробка книги „Назва”
  3. Інші види робіт

...

Останній пункт: Оформлення та захист звіту з практики.

Відгук і оцінка роботи студента на практиці  - від керівника з бібліотеки – показує, наскільки повно виконане завдання (яке завдання у якому обсязі виконав), як поводився студент під час практики, які якості виявив, пропонує оцінку з практики

Висновки керівника від кафедри – аналіз звіту студента, обґрунтування адекватності запропонованої керівником від підприємства оцінки.

Робочі записи під час практики – Детально розписані пункти календарного графіка (наприклад, вивчення пакету для сканування та обробки зображень і таке інше)

  1. Оформлення звіту

Звіт оформляється згідно з вимогами до курсового проекту та з дотриманнями ДСТУ 3008-95 „Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Похожие материалы

Информация о работе