Інформаційна система “Пункт прокату відеофільмів”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет           Комп’ютерних наук

Кафедра              Програмного забезпечення ЕОМ

КУРСОВА РОБОТА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інформаційна система “Пункт прокату відеофільмів”

з дисципліни “Організація баз даних і знань”

Керівник

ас. каф ПЗЕОМ, Черепанова Ю. Ю.

Студент гр. ПЗАС-03-4

Федосєєв В. А.

Комісія:

Зав. каф. ПЗЕОМ, к. т. н, проф.

Дудар З.В.

Доц. каф. ПЗЕОМ, к.т.н.,

Нестеренко О.О.

Харків – 2005


Харківський національний університет радіоелектроніки

                                                               (назва вищого навчального закладу)

Кафедра Програмне забезпечення електронних обчислювальних машин 

Дисципліна  Організація баз даних та знань 

Спеціальність   Програмне забезпечення автоматизованих систем 

Курс   2  Група   ПЗАС-03-4  Семестр   4 

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

 Федосєєва Володимира Анатолійовича 

                                                                               (Прізвище, ім’я, по батькові)

1.Тема роботи Iнформацiйна система Пункт прокату відеофільмів

2. Строк здачі студентом закінченої роботи  11.06.2005 

3. Вихідні дані до роботи  Iнформацiя про асортимент відеодисків, клієнтів, 

жанри 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

 вступ, аналіз предметної області, постановка задачі, проектування бази 

даних, опис програми, висновки 

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових крес-
лень)Екранiформи, ERiаграми, таблицi

6. Дата видачі завдання   01.03.2005 р. 

Похожие материалы

Информация о работе