Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств залізничного транспорту, страница 10


Таблиця 5.3 — Аналіз прибутку від перевезень, тис. грн.

Показники

План

Факт

План, скорегований на обсяг роботи

Відхилення від плану

У тому числі від пливу

Обсягу перевезень

Якісних показників

Доходи від перевезень усього,

тис. грн.

458749,9

449007,8

451868,65

-9742,1

-6881,25

-2860,85

Експлуатаційні витрати, тис. грн.

629142,9

747041,2

619705,76

117898,3

-9437,14

127335,44

Прибуток від перевезень,

тис. грн.

-170393

-298033,4

-167837,11

-127640,4

2555,89

-130196,29


Висновки

На основі виконаних аналітичних розрахунків по оцінці звітних показників діяльності залізниці можна зробити такі висновки:

-  розглядаючи обсягові показники можна сказати, що вони свідчать про негативну динаміку у роботі  залізниці у фактичному періоді порівняно з планом: знизився обсяг перевезень у приведених т-км на 297,2 млн. т-км відповідно зменшилися показники вантажообігу на 1,5% та пасажирообігу на 1,2%. Робота дороги у вагонах у цілому знизилися на 17546 ваг. Під впливом приймання вантажів вона збільшилася на 4835 ваг, а під впливом вантаження вагонів зменшилася на 22381 ваг.;

-  аналізуючи ефективність використання основних засобів та рухомого складу ми бачимо, що фактично порівняно з планом середньорічна вартість основних виробничих фондів підвищилась на 27,92%. Це обумовило зменшення  фондовіддачі у натуральному виразі на 23,01%. Доходи від перевезень знизилися на 2,12%. Це обумовило зниження фондовіддачі у грошовому виразі на 23,02%. Продуктивність вагону зменшилась на 138,635 т-км/ваг. Це обумовлено впливом середньодобового пробігу вагону (продуктивність вагону зменшилась на 222,042 т-км/ваг). Робочий  парк вагонів у цілому збільшився на 1044 ваг. Продуктивність локомотиву зменшилась на 9992,07 т-км бр/лок, що призвело до зменшення експлуатаційного парку локомотивів на 2 локомотиви;

-  розглядаючи продуктивність праці необхідно відмітити, що чисельність експлуатаційного штату робітників  зменшилась на 248 чол. Це обумовлено зменшенням загального обсягу перевезень, що призвело до зменшення чисельності на 149 чол., а також зміні продуктивності праці, що також зменшило чисельність на 99 чол. Фонд оплати праці зріс на 4144,8 тис. грн.;

-    під впливом зміни обсягу перевезень витрати знизилися на 2906 тис. грн., а під впливом собівартості вони зросли на 6530,503 тис. грн. Але розподіл витрат також враховує витрати на паливо, електроенергію, часові тарифні ставки, тарифні оклади, норми утримання незалежного контингенту, ефективність використання основних засобів, факторів організації виробництва, якість планування, кваліфікація робітників, мотивація і стимулювання праці, структура перевезень за видами  руху, тяги і коефіцієнту розриву між тарифними та експлуатаційними т-км (фактично він значно більший, що свідчить про негативне становище залізниці);

-  у фактичному періоді порівняно з планом доходи від  перевезень знизились на 9,7426 млн. грн. Під впливом  зменшення вантажообігу доходи зменшились на 6,7987 млн. грн. Під впливом зниження пасажирообігу вони знизились на 0,6549 млн. грн. А під впливом зниження середньої доходної ставки на вантажні перевезення доходи зменшились на 12,935 млн. грн., а за рахунок  зміни доходної ставки на пасажирські перевезення — збільшились на 10,646 млн. грн.