Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств"

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розрахункової роботи з дисципліни

ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Призначені для студентів спеціальності „Економіка підприємств"

Укладачі:

доц. Компанієць В.В.

ас. Смірнова О.В.

1 Загальні положення

Згідно з навчальним планом студенти з дисципліни „Планування діяльності підприємств" виконують розрахункову роботу за темою „Розрахунок окремих розділів короткострокового плану господарської діяльності машинобудівного підприємства".

За цією темою в розрахунковій роботі студент повинен виконати розрахунки за наступними  розділами задачі:

1)  розробити план виробництва продукції на 2010 рік із розбивкою по кварталах, а також розрахувати потребу у матеріалах та ресурсах на виробництво продукції;

2)  скласти план по праці і зарплаті, у тому числі розрахувати перспективу чисельності, трудомісткість виробничої програми та фонди оплати праці,

3)  розрахувати план по собівартості, у тому числі скласти  кошторис витрат на виробництво продукції та утримання і експлуатацію обладнання, здійснити калькулювання собівартості виробів;

4)  скласти план по прибутку підприємства і його розподілу, у тому числі розрахувати ціну продажу виробів та скласти таблицю техніко – економічних показників, що характеризують  виробництво даної продукції.

Вихідні дані наведені в таблиці 1, деякі додаткові нормативні дані даються в методичних вказівках та додатках.

Варіант вибирається за останньою цифрою шифру студента.

Оформлення розрахункової роботи звичайне - згідно з діючими в академії стандартами.

Підприємство машинобудівного профілю з масовим типом виробництва спеціалізується на виготовленні запасних частин до автомобілів.

Таблиця 1 - Номенклатура продукції та програма випуску на 2010 рік

№ варіанта

Найменування виробів

План виробництва на рік, тис. шт.

Планово-розрахункова ціна, грн.

0

Шестерня циліндрична

Шків

Вал

 45

 63

 37

1

Вісь

Черв'як

Кришка

52

43

 47

2

Шестерня конічна

Втулка

Вінець

38

56

46

3

Шестерня конічна

Вінець

Черв'як

40

 36

75

4

Шків

Вал

Вісь

59

                    37

                   48

5

Шестерня циліндрична

Втулка

Вінець

36

68

53

6

Вісь

Шестерня циліндрична

Кришка

49

56

63

7

Втулка

Вісь

Черв'як

53

 47

73

8

Шків

Вінець

Кришка

46

38

52

9

Втулка

Шків

Черв'як

36

56

 64

2.Методичні вказівки

2.1 План виробництва продукції та матеріально-технічного забезпечення

2.1.1 Розрахунок плану виробництва продукції. Розрахунок плану виробництва проводиться у квартальному розрізі із припущенням, що цех виготовляє продукцію рівномірно протягом року відповідно до плану продаж, тобто розподіл річної програми виробів по кварталах відбувається пропорційно до кількості робочих днів у відповідному кварталі:

,                         (1)

де - програма випуску за квартал, рік, тис. шт.;

 - кількість робочих днів (кварталу, року), підраховується безпосередньо за календарем планового року.

Обсяги виробництва у планово-розрахункових цінах визначаються за формулою:

                                                                         (2)     

де N - програма випуску, тис. шт.;

Цпр - планово-розрахункова ціна, грн.

Розраховуємо план виробництва продукції по механічному цеху на 2010 рік в натуральному виразі.

Після визначення планово-розрахункової ціни знаходимо обсяг виробництва у вартісному виразі.

Розрахунки плану виробництва проводяться в таблиці 2.

2.1.2 Розрахунок потреби в основних матеріалах. Для проведення розрахунків у даному підрозділі необхідно використовувати дані технологічного процесу та виробничу програму.

Вт = Пвп Нв                                                                                                           (3)


де Вт - витрати (потреба) т;

Пвп - програма випуску, тис. шт.; Нв - норма витрат, кг/шт.


Нвх = М3д                                                                                                 (4)


де Нвх - норма відходів, кг/шт; М3 - маса заготовки, кг;

Мд - маса деталі, кг.


Вх = Пвп Нвх                                                                                            (5)

                    


де Вх - відходи, т;

Нвх - норма відходів, кг/шт;

Пт - програма випуску, тис. шт.


Вм = Вт Цм                                                                                             (6)

де Вм - вартість матеріалів (в даному випадку - відходів), тис. грн.;

Вт - витрати, т;

Похожие материалы

Информация о работе