Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Фінанси”

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Фінанси”

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Фінанси” для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання

ХАРКІВ 2001

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до друку на засіданні кафедри “Фінанси”, “____” __________2001р., протокол № _____.

Укладачі: доц. Крихтіна Н. М.,

Ст.. викл. Калініченко Л. Л.

Рецензент: к.е.н., доц. Чебанова Н. В.


Зміст
Вступ

Варіанти контрольних робіт

Тестові завдання до контрольної роботи

Літературні джерела


ВСТУП

Мета  дисципліни “ Фінанси” –  вивчення сукупності  фінансових відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві; розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, а також, щоб уміти розробляти й вирішувати питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Завдання курсу – дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, господарства й населення, розкрити можливості використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; з’ясувати роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Відповідно до навчального плану з предмету “Фінанси ”  для студентів заочної форми навчання передбачається  контрольна робота, яка є одним із основних засобів оволодіння учбовим матеріалом , поглиблює  знання особливо важливих тем з точки зору їх практичної значимості.

Варіанти контрольних робіт визначаються у відповідності до останньої цифри залікової книжці студента.

Робота виконується грамотно, акуратно без скорочення слів. Сторінки контрольної роботи нумеруються , залишаються поля для зауважень викладача.

В кінці роботи слід навести  список літератури, що була використана студентом, поставити дату виконання роботи і особистий підпис. При невиконанні зазначених вимог контрольна робота не буде допущена до співбесіди.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1

1  Поясніть, у чому полягає економічна сутність і призначення фінансових ресурсів? Назвіть структуру фінансових ресурсів у державі.

2  Дати визначення таким  термінам  і поняттям:

-  Фінанси;

-  фінансова система;

-  фондова біржа;

-  страхування;

-  акцизи;

-  валютний курс;

-  акція;

3  Вибрати вірні відповіді до тестових завдань  № 1, 22, 38,44,50.

4  Вкажіть, які непрямі податки і в яких сумах, включені в доходну частину Державного бюджету  згідно з Законом “Про Державний бюджет України “на 200Х рік.

Яку питому вагу вони складають в доходній частині Державного бюджету?

ВАРІАНТ 2

1  Поясніть , що таке фінансова система. Внутрішня побудова фінансовї системи та її організаційна структура.

2  Дати визначення таким термінам і поняттям :

-  фінансовий контроль;

-  фінансовий ринок;

-  фінансові результати;

-  самострахування;

-  бюджетна система;

-  податки;

-  ринок грошей;

-  валютний ринок;

3  Вибрати вірні відповіді до  тестових завдань № 2,12,28,41,49.

4   Вкажіть які прямі податки і в яких сумах включені в доходну частину Державного бюджету  згідно з Законом “Про Державний бюджет України “на 200Х рік.

Яку питому вагу вони складають в доходній частині Державного бюджету?

ВАРІАНТ 3

1  Поясніть призначення і роль  фінансового механізму, його склад і структуру.

2   Дати визначення таким термінам і поняттям :

-  фінансове регулювання;

-  сфера фінансових відносин;

-  оборотні кошти;

-  страхувальник;

-  державний кредит;

-  валютний кошик;

-  облігація;

-  податкова ставка;

3  Вибрати вірні відповіді до тестових завдань № 3,11,15,25,31.

4. Проаналізуйте структуру доходів Державного бюджету України за два останні роки. Яка її динаміка? Наведіть наочні ілюстрації.

ВАРІАНТ 4

1 Поясніть економічну сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди фінансів підприємств. Фінансові ресурси підприємств і джерела їх формування.

2  Дати визначення таким термінам і поняттям:

-  самофінансування;

-  банківська система;

-  страховий тариф;

-  бюджетний устрій;

-  мито;

-  фондова біржа;

-  платіжний баланс;

-  валовий дохід;

3  Вибрати вірні відповіді до тестових завдань № 4,7,16,23,30.

4  Проаналізуйте структуру видатків Державного бюджету України за два останні роки. Яка її динаміка? Наведіть наочні ілюстрації.

ВАРІАНТ 5

1  Поясніть суть місцевих фінансів, їх склад і роль . Доходи  і видатки місцевих бюджетів.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Финансы
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
88 Kb
Скачали:
0