Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 5

4)  витрати на заробітну плату для робітників, зайнятих ремонтом і експлуатацією обладнання, прийняти      тис. грн. (це сума тарифної заробітної плати, премії і доплати наладчиків, слюсарів по ремонту обладнання, слюсарів по обслуговуванню та чергових слюсарів-електриків);

5)  відрахування на соціальні заходи розраховуються відповідно нормативу відрахувань, встановлених законодавством України. Прийняти 38,5% від заробітної плати робітників, зайнятих ремонтом і експлуатацією обладнання;

6)  послуги інших цехів розраховуються як послуги ремонтного цеху із розрахунку 16 грн. на одиницю ремонтної складності (з Додатка 1).

Стаття 3. „Внутрішньозаводські перевезення вантажів"

Ці витрати визначаються як заробітна плата електрокарників (прийняти                             тис.   грн.), з  відповідними  відрахуваннями,  та розрахованої амортизації транспортних засобів.

Електрокар належить до 2 групи, тому квартальний процент амортизації дорівнює 6,25%.

Аел = Вел* 6,25%, * 4                         (24)

де Аел - відрахування на амортизацію електрокари;

Вел -вартість електрокари.

Стаття  4.   „Вартість   малоцінного   швидкозношуваного   інструменту

(МШП)"

На ці витрати відноситься заробітна плата заточників (прийняти        тис. грн.), відрахування на соціальні заходи (38,5% від заробітної плати), та витрати на інструмент, як послуги інших цехів (точніше - інструментального цеху).

Елемент витрат на інструмент підраховується по нормах, приведених в додатку 8:

Втінс = Впрі/1000 * Нвтінс,                           (25)

де Втінс - витрати на інструмент, грн..;

Впрі- виробнича програма і-го виробу, шт. (по таблиці 1);

Нвтінс - норми витрат інструменту на 1000 шт. і-го виробу, грн. (з додатка 8).

Стаття 5. „Інші витрати"

Спочатку треба прийняти, що нормована заробітна плата основних робітників (по тарифу) складає            грн., а премія нараховується у розмірі 30% від заробітної плати.

Відповідний елемент кошторису визначається у розмірі 1% від нормованої заробітної плати основних робітників.

Закінчується розрахунок кошторису визначенням коефіцієнту витрат по утриманню і експлуатації обладнання, як відношення усіх зазначених у таблиці 11 затрат до нормованої заробітної плати з премією основних робітників (у відсотках):

Квшпр = Втуео/ЗПорор*100%                                  ,(26)

де Квитр - коефіцієнт витрат по утриманню і експлуатації обладнання, %; Втуео - витрати на утримання і експлуатацію обладнання, тис. грн.;

ЗПор - нормована заробітної плати основних робітників, тис. грн.;

Пор - премія (30% від заробітної плати) основних робітників, тис. грн.

2.3.2 Розрахунок кошторису цехових витрат.

Для розрахунку статей кошторису технологічних витрат треба використовувати дані попередніх розрахунків та ряд допоміжних розрахунків; результати занести до таблиці 12.

Стаття 1. „Утримання апарату управління"

До цієї статті належить заробітна плата керівників і спеціалістів (табл..9) та відповідні відрахування на соціальні заходи (38,5%).

Стаття 2. „Утримання іншого персоналу"

До цієї статті належить заробітна плата контролерів, комірників (табл..8), МОП та іншого персоналу (табл.9) з відповідними відрахуваннями на соціальні заходи.

Стаття 3. „Утримання будівель та споруд"

Розраховуються елементи витрат: амортизація будівель, витрати освітлювальної енергії та витрати на опалення.

Вартість будівель:

                                                    Вбуд  = S*h*Цм,                                                  (27)

де Вбуд  - вартість будівель , грн.;

S – площа будівель, м ( для парних варіантів прийняти 800м, для непарних  -    600м);     

    h – висота будівель та споруд, приймається (парн. варіанти 6 м/непарні 8м);

   Цм – ціна одного м виробничих приміщень та споруд (по 750 грн/м).

          Амортизація будівель розраховується за формулою: