Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 3

2.2.2 Розрахунок балансу робочого часу і чисельності основних робітників.Розрахунки за даним підрозділом виконуються в таблиці № 6.

Дійсний фонд робочого часу визначається за формулою:

                               Фд = Дя*t3,                                                                                        (13)

де Фд – дійсний фонд робочого часу, год..;

     Дя – дні явок;

     t3    - тривалість робочої зміни, годин.

Чисельність основних робітників визначається за формулою:

                               Чосн = Т/ (Фд*Квн),                                               (14)

де Чосн – чисельність основних робітників, осіб;

     Фд    - дійсний фонд робочого часу, год.;

      Квн  - коефіцієнт виконання норм, приймається в межах 0,8 – 1,1.

2.2.3 Розрахунок фонду оплати праці основних робітників. Цей розрахунок виконується використовуючи попередні розрахунки нормованої заробітної плати , балансу робочого часу , чисельності робітників; результати розрахунків заносяться у таблицю № 7.

Доплати за роботу у нічний час (кількість нічних годин) проводимо із розрахунку 0,2 тарифної ставки 3 – го розряду за кожну годину роботи в нічний час.

Слід визначити, що роботою в нічний час вважається робота з 22.00 поточного дня до 6.00 годин наступного дня. Необхідно розрахувати, скільки

годин нічного часу якщо на підприємстві 2 зміни та встановлений режим роботи:

          1 зміна: 8.30- 17.00;

          2 зміна: 17.00 -1.30.

          Кількість відпрацьованих основними робітниками нічних годин визначається за формулою:

                                         Кнг = (Чосн/Р) * Дя * Нч,                                       (15)

          де Кнг – кількість відпрацьованих нічних годин;

               Р – режим роботи підприємства, змін;

              Дя – кількість явок на роботу ( з табл.6);

              Нч – нічний час, годин.

Сума доплати за роботу у нічний час протягом року визначається помноженням кількості відповідних відпрацьованих годин на доплату за кожну з них.

          Доплата бригадирам приймається в розмірі 4% від нормованої заробітної плати основних робітників.

          Оплата пільгових годин підліткам проводиться з розрахунку, що їх чисельність складає 5% від чисельності основних робітників і оплата цих годин проводиться по 2 розряду (дод.3).

          Визначаємо кількість підлітків, та їх пільговий час:

                                         Кп = Чосн * 5%,                                                       (16)

          де Кп – кількість підлітків.

                                         Пчп = Кп * Нчп,                                                       (17)

          де Пчп – пільговий час підлітків, годин;

               Кп – кількість підлітків на підприємстві, осіб;

               Нчп – норматив пільгового часу підлітків ( 1 година в зміну).

          Оплата пільгових годин підлітків визначається шляхом помноження пільгового часу підлітків на годинну тарифну ставку 2 – го розряду 2 –ї групи робіт (дод.3).

          Надалі визначається середньоденний фонд оплати праці одного робітника:

                     ФЗПсд =  (ЗПн, премій, внутрішньозмінних доплат ) ,    (18)

                                                              Дя * Чосн

          де ФЗПсд – середньоденний фонд оплати праці, грн.;

                - сума виплат з табл. 7 (пп. 3-6) грн.;

               Дя – кількість явок на роботу (з табл.6).

          Фонд оплати тарифних відпусток складатиме:

                                         ФОв = ФЗПсд * Чосн * tв ,                                                      (19)

де ФОв – фонд оплати відпусток, грн.;

     tв  -  тривалість чергових і додаткових відпусток (з табл.6).

Аналогічно визначається фонд оплати відпусток по навчанню, виконанню державних і громадських зобов’язань.