Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 6

                                                   Абуд = Вбуд * 1,25%*4,                                       (28)

          Витрати освітлювальної енергії розраховуються виходячи із її середніх витрат на 1м виробничої площі:

                                                   Восв =  gосв* Фосв*S *Цел,                                  (29)

де Восв  - вартість освітлення грн.,

    gосв – 0,12 кВт/год на м,

     Фосв – кількість годин світлового навантаження = 2500 год.,

     S – площа будівель ,м (800м/600м)

         Цел  - ціна 1 кВт/год електроенергії , приймається 0,24 грн. за кВт/год.

           Витрати на опалення цеху розраховуються за нормативом у вартісній формі на опалення 1000 м будівель:

                                                   Воп = S*h *Hоп,                                                                       (30)

                                               1000

де Воп – вартість опалення, грн..

    S – площа будівель , м;

    h – висота будівель та споруд;

    Hоп – норма опалення = 840 грн. на 1000м за рік.

          Стаття 4.  «Поточний ремонт будівель та споруд»

          Витрати стосуються елементу «Послуги інших цехів» і визначаються у розмірі 3% від вартості будівель та споруд.

Статті 5-8. Витрати відносяться на елемент «Інші витрати» та «Послуги інших цехів»

Вартість МШП – 1% від нормованої заробітної плати основних робітників.

Раціоналізація та винахідництво – 15 грн. на одного робітника в рік (основного та допоміжного контингенту з табл.. 6,8).

Охорона праці – витрати на запровадження організаційно – технічних заходів з охорони праці (елемент «Послуги інших цехів» ) – із розрахунку 12 грн. на 10 одиниць ремонтної складності обладнання; витрати на спецодяг та спецхарчування – 65 грн. на одного робітника.

Інші витрати (службові відрядження) – 3% від фонду оплати керівників, спеціалістів та іншого персоналу (табл..9).

Завершується розробка кошторису розрахунком коефіцієнта цехових витрат:

             Кцв = Цвитр/ЗПорор*100%,                    (31)

де Кцв - коефіцієнт цехових витрат, %;

 Цвитр  - сума цехових витрат, тис. грн.;

ЗПор - нормована заробітної плати основних робітників, тис. грн.;

Пор - премія (30% від заробітної плати) основних робітників, тис. грн.

2.3.3. Зведений розрахунок витрат на виробництво.

        Зведений розрахунок витрат на виробництво проводиться із використанням результатів раніше проведених розрахунків та заповнення таблиці 13.

        Відрахування на соціальні заходи розраховуються , як 38,5% від заробітної плати.

        Вартість спецінструменту та оснастки розраховується по нормативу: 12% від нормованої заробітної плати основних робітників і відноситься до «Послуг інших цехів».

        У статті витрат «Матеріали» елемент «Основні матеріали» приймається з урахуванням відходів. А «допоміжні матеріали» враховуються по групі 1 таблиці 4.

2.3.4. Калькуляція собівартості виробів і розрахунок собівартості продукції.

Для розрахунку калькуляції собівартості виробів попередньо розраховується вартість допоміжних матеріалів по виробах у таблиці 14.Кошторисна ставка витрат допоміжних матеріалів (Скдм ) для цього береться з підрозділу 2.1.3. (за формулою 8).

Вартість допоміжних матеріалів:

                               Вдм = Вом*Скдм,                                                       (32)

                                             1000*N

        де Вдм –вартість допоміжних матеріалів на виріб ,грн./шт.;

            Вом  -вартість основних матеріалів за виключенням відходів,тис. грн.;

           Скдм –кошторисна ставка витрат допоміжних матеріалів;

           N   - програма випуску, тис.шт.

          Калькуляція собівартості виробів проводиться у таблиці 15.

Стаття 1

Заповнюється за даними таблиць 3 та 14.

Стаття 2

Використовуються дані таблиці 5.

Стаття 3