Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 11

Найменування елементів фонду оплати праці

Сума, грн.

1.Нормована заробітна плата(по тарифу)

2.Премія

3.Нормована заробітна плата з премією

4.Доплата за роботу у нічний час

5.Доплата бригадирам

6.Оплата пільгових годин підліткам

7.Оплата тарифних відпусток

8.Оплата відпусток по навчанню

9.Доплата за виконання держ. і громадських зобов’язань

10.Інші доплати 1% від п.1

11.Разом доплати і надбавки

12.Допл. і надб. разом у % до нормованої з\п з премією

Додаток 7 – Середні посадові оклади керівників, спеціалістів та іншого персоналу

Найменування посади

Посадовий оклад , грн.

1

2

А. Керівники

Начальник цеху

Заступник начальника цеху

Начальник технологічного,планово- диспетчерського бюро та бюро праці і заробітної плати

             Б. Спеціалісти

Інженер-технолог 1 категорії

Інженер-технолог 2 категорії

Інженер-технолог 3 категорії

Механік цеху

Інженер по нормуванню праці

Економіст

Бухгалтер

Змінний диспетчер

Старший майстер

Майстер

             В. МОП

Прибиральниці

             Г. Інші

Табельник

Нарядчик

Обліковець

Додаток 4 – Склад і кількість допоміжних робітників механічних цехів

Посада або професія

Розряд або оклад

Премії, %

Чисельність

1.Наладчики

5

30

3% від Чосн

2.Заточники

4

30

5% від Чосн

3.Слюсарі по ремонту обладнання

5

30

Дод.5

4.Слюсарі по обслуговуванню обладнання

3

20

Дод.5

5.Чергові слюсарі-електрики

3

20

Дод.5

6.Контролери

5

30

8% відЧосн

7.Комірники

20

1 на зміну

8.Електрокарники

30

1 на зміну

Додаток 5 – Норми обслуговування для розрахунку чисельності допоміжних робітників

Професія

Норма обслуговування в зміну, од.ремонтної складності

1.Слюсар по ремонту обладнання

500

2.Слюсар по міжремонтному обслуговуванню

800

3.Слюсар-електрик

1000

Додаток 6 – Нормативи чисельності керівників, спеціалістів та іншого персоналу

Цехи

% до чисельності усіх робітників

 

керівники

Спеціалісти

МОП

інші

 

Механічні

2-4

8-12

2-3

1-2