Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Планування діяльності підприємств", страница 8

Таблиця 2 -

План виробництва продукції по механічному цеху

на 2010 рік

Найменування виробів

Кількість випуску, тис. шт

Планово-розрахун­кова ціна, грн

Обсяг виробниц­тва за рік, тис. грн..

В тому числі обсяг виробництва по кварталах

І

(кількість роб. днів)

ІІ

(кількість роб. днів)

III

(кількість роб. днів)

IV

(кількість роб. днів)

випуск, тис. шт.

сума, тис. грн.

випуск, тис. шт.

сума, тис. грн.

випуск, тис. шт.

сума, тис. грн.

випуск, тис. шт.

сума, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Разом

-

-

-

-

-

-

Таблиця 3 - Розрахунок потреби в основних

Матеріалах

Наймену­вання виробів

Наймену­вання матеріалу

Програма випуску, тис. шт.

Норма витрат, кг/шт.

Потреба, т

Ціна

матеріалу,

грн./кг

Вартість матеріалу, тис. грн..

Норма

відходів,

кг/шт.

Відходи, т

Ціна

відходів,

грн./кг

Вартість відходів, тис. грн.

Вартість

матеріалів за

виключенням

відходів, тис.

грн.

Вартість

матеріалів за

виключенням

відходів на 1

виріб, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Виріб 1

Виріб 2

Виріб 3

Разом

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблиця 4 - Розрахунок потреби в

допоміжних матеріалах

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Норма витрат на одиницю виміру

Кількість

розрахункових

одиниць

Витрати на допоміжні матеріали

Ціна (грн. за т)

Вартість, тис. грн..

1

2

3

4

5

6

7

І. На технологічні цілі

Сода кальцинована

кг / 100 шт.

Т

Кислота соляна

кг/ 100 шт.

 Т

Папір наждачний

м2 100 шт.

 м2

Папір пакувальний

м2 100 шт.

 м2

Всього

-

-

-

-

II. На ремонт і утримання обладнання

Масло машинне

г / ст. зміну

Т

Солідол

г / ст. зміну

 Т

Емульсол

г / ст. зміну

 Т

Гас

кг/ ст

Т

Кінці бавовняні

кг / ст.

 Т

Всього

-

-

-

-

-

Разом

-

-

-

-

-