Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Економетрія", страница 3

Результуюча ознака у і чинник х

Остання цифра шифру студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра шифру студента

4   ,     5

х

Розміри руху

вантажних потягів

(у парах потягів)

90

40

75

60

40

60

55

40

40

60

40

90

45

95

70

25

40

50

50

у

Собівартість пересування вагонів, коп./ваг.-км

1,1

1,0

1,2

1,1

1,4

1,0

1,0

1,5

1,5

1,3

0,9

0,9

1,6

1,4

1,7

1,5

1,8

1,4

1,2

3  ,    9

х

Експлуатаційний ухил, %

0,7

1,2

1,0

0,6

0,9

0,6

0,8

0,7

1,1

0,6

0,9

-0,7

0,6

1,4

0,7

0,7

1,2

0,6

2,0

у

Собівартість вантажних перевезень, коп./ваг.-км

1,16

1,08

1,12

0,98

1,06

1,05

1,06

1,15

1,27

1,1

1,1

1,2

1,44

1,0

1,0

1,06

1,09

0,9

1,48

2  ,    8

х

Динамічне навантаження на вісь робочого вагона, т

6,7

7,6

7,0

6,2

6,2

7,0

8,0

8,5

8,1

6,3

6,4

7,6

6,3

8,0

7,5

7,5

8,0

8,3

8,9

у

Собівартість вантажних перевезень, коп./ваг.-км

3,14

2,14

2,90

3,26

3,29

3,96

2,57

2,40

2,51

3,52

3,30

2,49

2,53

2,71

2,40

2,20

2,25

2,30

2,35

1  ,     7

х

Відсоток порожнього пробігу вагонів до загального

28

23

29

28

38

29

19

18

18

29

32

23

33

16

22

18

16

17

18

у

Собівартість вантажних перевезень, коп./ваг.-км

3,14

2,14

2,90

3,26

3,29

2,96

2,57

2,40

2,51

3,52

3,30

2,49

3,53

1,71

2,40

2,20

2,25

2,30

2,35

0  ,   6

х

Дільнична швидкість, км/год

24,7

36,4

26,1

23,9

19,7

28,7

29,6

34,8

25,6

22,3

29,7

39,1

30,3

32,9

32,6

37,0

36,0

35,5

35,1

у

Собівартість вантажних перевезень, коп./ваг.-км

3,14

2,14

2,90

3,26

3,29

2,96

2,57

2,40

2,51

3,52

3,30

2,49

2,53

2,71

2,40

2,20

2,25

2,30

2,35


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Методичні вказівки до завдання 1

Завдання виконується за темою: ”Використання методу експертних оцінок”. Метою завдання є вилучення за допомогою методу експертних оцінок найважливіших чинників, які потрібно включити в економетричну модель в залежності від ступеня важливості їх впливу на показник, що аналізується.

Суть експертної процедури полягає в тому, що якомога більшій кількості експертів пропонується оцінити вплив кожного з установлених чинників на досліджуємий економічний показник шляхом розташування чинників у порядку убування ступеня впливу. Як правило, найбільш впливовому чиннику присвоюється ранг 1 і далі, по мірі зменшення впливу, – ранги 2, 3 і т.д.