Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з курсу «Статистика»

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра ”Фінанси”

СТАТИСТИКА

Завдання та методичні вказівки до контрольної роботи

з курсу «Статистика»

для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчання

Харків 2007


Завдання на контрольну роботу з методичними вказівками розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри “Фінанси” від 28.03.2007 протокол № 7.

Укладач:

Доцент  Н.М.Лисьонкова

Рецензент

доц. В.Г. Андрєєв


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Контрольна робота з курсу ”Статистика” містить сім задач  за такими темами:

1 Абсолютні і відносні величини

2 Середні величини

3 Динамічні ряди

4 Статистика оборотних фондів

5 Валовий внутрішній продукт – найважливіший показник СНР

6 Статистика рівна та вартості життя населення.

7 Статистика трудового потенціалу та трудових ресурсів

Метою контрольної роботи є закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні кожної теми курсу. Тому до виконання контрольної роботи треба приступати після вивчення необхідної літератури з курсу “ Статистика”, яка рекомендована програмою курсу і вказана в наведеному завданні.

В даних вказівках наведено стисле викладення теорії деяких питань та пояснення до розв’язання задач. Розрахунки повинні бути виконані економно і наведені в компактному вигляді (бажано у вигляді таблиць). Використані в роботі дані є умовними.

Порядок виконання контрольної роботи:

1 Вихідні дані

2 Завдання

3 Рішення

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за останнєю цифрою свого навчального шифру і початковою буквою прізвища з таблиці 1.

Таблиця 1 – Вибір варіанта

Початкова буква прізвища студента

Остання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

А - Є

3

1

2

5

7

4

10

9

6

8

Ж - М

8

2

4

6

5

3

7

1

9

10

Н - Т

5

4

9

2

8

10

6

7

1

3

У - Ш

2

3

1

7

10

9

4

6

8

5

Щ - Я

4

5

3

8

6

1

2

10

7

9

Контрольна робота повинна бути оформлена акуратно відповідно до існуючих вимог. Контрольна робота повинна бути виконана на аркушах встановленого формату. Кожен аркуш повинен мати рамку: 20-5-5 мм. В правому нижньому куті у квадраті 10-10 мм проставляється номер сторінки. Заборонено використання скорочень, крім тих, що прийняті ДРСТ. Розрахунки повинні виконуватися з точністю до 0,001, а при переході до відсотків - до 0,1. На останній сторінці роботи необхідно подати список використаної літератури, особистий підпис студента, дату виконання роботи. Робота не повинна містити більше 18 сторінок.

Задача 1

Тема. Абсолютні і відносні величини

Вихідні дані:

Таблиця 2 – Виробництво найважливіших видів промислової та  

                     харчової продукції

Варіант для розрахунку відносної величини динаміки

Показник

2002

2003

2004

2005

2006

1

2

3

4

5

6

7

1

Електроенергія,

млрд кВт·год

281,5

297,2

295,3

298,4

298,7

2

Вугілля, млн т

192,0

191,7

180,2

164,8

155,6

3

Чавун, млн т

47,4

47,4

46,5

44,9

46,6

4

Сталь, млн т

56,3

56,5

54,8

52,6

45,0

5

Цемент, млн т

23,2

23,5

23,4

22,7

21,7

6

Цукор-пісок, тис. т

7579

6131

7014

6791

4709

7

М’ясо, тис. т

2615

2731

2793

2762

2428

8

Тваринне масло, тис. т

421,2

440,4

440,8

444,0

376,0

9

Олія, тис. т

970,9

1056,7

1077,7

1070,0

995,0

10

Сіль (видобуток), тис. т

8020

8186

8338

8309

8423

Таблиця 3 – Показники роботи підприємств транспорту N області

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Статистика
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
870 Kb
Скачали:
0