Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування»

Страницы работы

Содержание работы

                                 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                            ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

                                  УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ

«ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ»

для студентів денної форми навчання для спеціальностей

                   7.091.001-  " Конструювання і технологія ЕОЗ" ,

                7.091.002-  " Конструювання і технологія радіоелектронних засобів",                       

            7.091.005- "Автоматизація технологічних процесів у виробництві                 ектронних  апаратів ",

                   7.090.802-" Електронні прилади та пристрої",

                   7.090.804-" Фізична та біомедична електроніка",

                   7.090.801-" Мікроелектроніка та напівпроводникові прилади".

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою Інформатики

                                                                                   протокол   18 від 7.03.03

                                                        ХАРКІВ 2003

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

До друку і в світ дозволяо

Проректор з навчальної

та методичної роботи 

 В.В. Семенець

"     "                   2003 року

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ

"ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ"

для студентів денної форми навчання для спеціальностей

                   7.091.001-  " Конструювання і технологія ЕОЗ" ,

                7.091.002-  " Конструювання і технологія радіоелектронних засобів",                       

            7.091.005- "Автоматизація технологічних процесів у виробництві                 електронних  апаратів ",

                   7.090.802-" Електронні прилади та пристрої",

                   7.090.804-" Фізична та біомедична електроніка",

                   7.090.801-" Мікроелектроніка та напівпроводникові прилади".

  Всі цитати, цифровий,                                                                   ЗАТВЕРЖДЕНО

  фактичний матеріал і                                                          кафедрою Інформатики

  бібліографічні відомості                                                 Протокол №18  від7.03.03

  перевірено написання одиниць

  відповідає стандартам

       Упорядники: Бритік В.І.,                                                           

                              Алісейко О.В.,

                               Свинар М.К.,

                               Маркова Л.І.                                   

Відповідальний за випуск                                        Путятін  Є.П.

                                                                                                          П.С. Ковтун

                                                                                                        Б.П. Косіковська            

 Харків 2003

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Рішення практично всіх сучасних задач неможливо без використання обчислювальної техніки. При цьому значно зростає потреба в грамотних інженерах, здатних ставити й вирішувати задачі на ЕОМ.

         В основу курсу покладене вивчення наступних тем:

Похожие материалы

Информация о работе