Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 18

#include<iostream. h>

#include<stdio. h>

#define b=16

int n=6;

int a [6];

int i, j, l, r=6;

void swap (int*, int*);

void quicksort (int, int);

void part (int, int, int&, int&);

void main ()

{

for (int k=1; k<=n; k++) {

cout<<''введіть а [‘'<<k<<'’] вхідного масиву\n'’;

cin>>a [k];

                   }

quicksort (1, n);

for (k=1; k<=n; k++) {

printf (‘'a [%d]=%d\n'’, k, a [k]);}

cin>>k;

}

void swap (int* p, int* q)

{

int prom;

prom=*p; *p=*q; *q=prom;

}

void quicksort (int l, int r)

{int i, j;

i=l; j=r;

{part (l, r, i, j);

if (i<r) quicksort (i, r);

if (j>l) quicksort (l, j);

}

}

void part (int l, int r, int &i, int &j)

{

int x;//i, j;

i=l; j=r; x= (l+r)/2;

do{

while (a [i] <a [x]) i++;

while (a [j] >a [x]) j - -;

if (i<=j)

{swap (&a [i], &a [j]);

i++; j - -;}

} while (i<j);

}

4.3 Варіанти індивідуальних завдань лабораторної роботи №4.

1. Обчислити

F=

2. Обчислити

Y= при , ,

 , 

3.   Обчислити

Z=

якщо , при a=2. 5, b=4. 8, c=4. 2.

4. Обчислити

при ; ; ; ;,

якщо

5. Обчислити

A=, при , , ,

якщо .

6. Обчислити

B=, при , , , ,

якщо .

7. Обчислити

, при, x= (0.34; 0.56; 1; 3), y= (0.76; 0.12; 2; 4)

якщо

8. Обчислити

, при a=6. 1; b=4. 3; c= (6; 7.6; 9.5)

якщо .

9. Обчислити

, при, x= (0.1; 0.12; 4), y= (3.2; 8.39; 3),

якщо .

10. Обчислити

, при ; ; ;,

якщо .

11. Обчислити

, при ; ; ;,