Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 14

8.   В відомості зберігається інформація про пропуски занять студентами: ПІБ., предмет, стать, час заняття. Надійшла чергова інформація про пропуски. Написати програму і алгоритм рішення наступної задачі: перевірити наявність в вхідній відомості повторних пропусків занять.

9.   В списку міститься інформація про володарів гаражного кооперативу: ПІБ., марка автомобіля, номер машини. Написати програму внесення до списку інформації про нових членів кооперативу, якщо дані про них будуть відсутні у вхідному файлі.

10. В відомості зберігається інформація по заборгованостях студентів: ПІБ., група, курс, предмет. Написати програму вилучення з відомості інформації про студентів, анулювавши заборгованості.

11. В списку зберігається інформація про студентів що отримали дозвіл на перездачу іспиту: ПІБ., група, предмет, курс. Сформувати список, що містить інформацію про студентів, що отримали дозвіл на перездачу після заданої дати.

12. В списку міститься інформація про володарів автотранспорту: ПІБ., марка автомобіля, номер машини. Написати програму формування списку, що містить інформацію про володарів автомобілів, в номері яких зустрічаються задані цифри.

13. В відомості зберігається інформація про діяльність деяких підрозділів: найменування підрозділу, кількість співробітників, зиск, отриманий за поточний квартал. Визначити кращий підрозділ з урахуванням числа співробітників.

14. В розкладі зберігається інформація про рух поїздів по станції Харків: номер поїзду, маршрут руху, час прибуття, час відправлення. Необхідно розпечатати  поїзди, що рушають у заданому діапазоні часу.

15. У звіті зберігається інформація про фінансову діяльність підприємств за минулий рік: найменування підприємства, місяць, прибуток підприємства за цей місяць, нарахування на зарплату, зиск підприємства. Відсортувати цей звіт у порядку зменшення прибутку і вивести на екран інформацію про три найбільш прибуткові підприємства.

16. В розкладі зберігається інформація про рух поїздів по станції Харків: номер поїзду, маршрут руху, час прибуття, час відправлення. На його базі сформувати новий, розклад, що містить інформацію про поїзди, які рухаються в заданий кінцевий пункт.

17. Сформувати документ, в якому зберігається інформація про асортимент продовольчих товарів в комерційних крамницях: код (найменування) крамниці, найменування товару, кількість цього товару, ціна за кілограм. Підібрати крамницю або крамниці для оптової закупки заданого товару в заданій кількості так, щоб зменшити витрати на його придбання.

18. Створити документ, в якому зберігається інформація про предмети, вилучених на митниці за звітний період: дата вилучення, найменування предмету, код предмету (зброя, продовольчі товари, т. п.), кількість одиниць, вартість одиниці. Визначити групу предметів, по якій найчастіше відбувалося вилучення.

19. Сформувати список, в якому зберігається інформація про співробітників підрозділу: ПІБ., місце народження, рік народження. На його основі сформувати новий список співробітників, які народилися в даному місті і розпечатати його.

20. Створити список, в якому зберігається інформація про абонентів АТС: ПІБ., місце проживання, номер телефону. Необхідно упорядкувати список абонентів за  алфавітом.

21. В звіті зберігається інформація про ліцензії, виданих на придбання газової зброї: ПІБ., дата видачі ліцензії, тип зброї, його вартість. Необхідно вивести на екран всі записи із заданою вартістю

22. Сформувати документ, в якому зберігається інформація про академічні заборгованості по факультетах за три роки. Написати програму визначення факультету з максимальною і мінімальною кількістю заборгованостей.

23. Сформувати список, в якому зберігається інформація про асортимент продовольчих товарів у комерційних крамницях: код (найменування) крамниці, найменування товару, кількість цього товару. Підібрати крамницю, в який зберігається заданий товар в потрібній кількості.