Методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з курсу «Обчислювальна техніка та програмування», страница 20

якщо .

26.Обчислити

      Z=

     якщо y(x)=x5*sin2(1/x), при a=1.5 ,b=2.8 ,c=4.2.

27. Обчислити

       , при x1=ln(2.3); x2=sin(1.2); x3=1; ,

      якщо  .

28. Обчислити

       B= , при a , ha=1, b=2.8 , c=3.2 ,

       якщо       f(x)=3x2+arctg x .

29. Обчислити

      , при , x=(0.5;0.12;4) , y=(3.2;8.39; 3),

     якщо .

30. Обчислити

     y =f(x1)+f(x2)/f(x3) , при x1=a2+5; x2=3.14; x3=0; ,

   якщо f(x)= .

4.4 Контрольні питання.

1. Основні правила складання функцій.

2. Пояснити призначення оператора return.

3. Які типи функцій підтримуються мовою C++?

4. Місце розташування функції по відношенню до основної програми.

5. Які типи формальних і фактичних параметрів підтримуються мовою C++?

5 РІШЕННЯ ЗАДАЧ З ВИКОРИСТАННЯМ РЯДКОВИХ ЛІТЕРАЛІВ

        5.1 Мета роботи

Вивчити і освоїти засоби укладання програм з використанням рядкових літералів.

        5.2 Підготовка до роботи

Вивчити правила організації. Необхідно знати основні особливості подання рядкових літералів  в мові С++.

Рядкові літерали . На відміну від багатьох мов високого рівня в мові ''С++'' формально відсутній спеціальний рядковий тип. Взамін йому в ''С'' введен  ''рядковий літерал''- вектор з елементами типу char, який являє собою нуль або більш символів, з обох сторін яких знаходяться подвійними кавички. В пам'яті ЕОМ цей вектор окрім самих елементів має завершальний символ -«'\0' - нуль-термінатор».

Очевидно, що вектор символів нічим не відрізняється від розглянутих раніше звичайних векторів. А саме, якщо рядковий літерал  використовується для ініціалізації вектора, то адреса першого елементу є синонімом ідентифікатора вектора. Ініціалізація вектора з елементами char має наступний вигляд

char S8 [] =''Строка'’;//SS [0] ='c’,

//SS [1] ='t’, SS [2] ='p’, SS [3] ='o’, SS [4] ='k’, SS [5] ='a’, SS [6] =’\0’

При роботі з рядковими літералами  більш прийняте використання механізму покажчиків, т. п. Використання типу char*. Наприклад,

char *S;

S=''Строка'’;//S [0] ='c’, S [1] ='t’, S [2] ='p’, S [3] ='o’, S [4] ='k’,

//S [5] ='a’, S [6] =’\0’

Або

char*S;

S=''Строка'’

В цьому випадку змінна - покажчик S одержує початкове значення, рівне адресі першого елементу рядкового літерала  (символу ‘с)’, розташованого в сегменті даних, що нуль-термінатор є частиною списку ініціалізаторів.

Слідує звернути увагу на неприпустимість використання ідентифікатора вектора типу char в операторах привласнення з рядковими літералами . Наприклад,

char SS [6];

SS=''cтрока’;//неприпустимо

Привласнення неприпустимо, як вже відзначалося, в зв'язку з тим, що ідентифікатор вектора є покажчик-константа. Це ще раз підкреслює привабливість використання механізму покажчиків при роботі з рядками.

С++ містить велику кількість функцій для роботи з рядковими літералами (див додаток...). Вони описані в файлі заголовку string. h.

Приклади використання механізму покажчиків при роботі з рядковими літералами зручно розглянути на прикладі деяких функцій з пакету string. h.