Характеристика конструкції двухванних сталеплавильних агрегатів (ДСА). Технологія виплавки сталі в ДСА мартенівській печі із застосуванням заходів щодо енергозбереження, страница 8

Розрахунок шихти плавки.

Розрахунок ведемо на 100 кг метало шихти.

Визначаємо середній склад металевої шихти.

Для чавуна   

С    65/100*4,16= 2,704

Si   65/100*0,76=0,494

Mn  65/100*1,34=0,871

P  65/100×0,16=0,104

S  65/100*0,04=0,026

Для скрапа  

С    35/100*0,17= 0,059

Si   35/100*0,23=0,080

Mn  35/100*0,46=0,161

P  35/100*0,025=0,008

S  35/100*0,03=0,010

Таблиця 6 середній склад металевої шихти

С

Mn

Si

P

S

Чавун вносить

2,704

0,871

0,494

0,104

0,026

Скрап вносить

0,059

0,161

0,080

0,008

0,010

Середній склад(сума)

2,763

1,032

0,574

0,112

0,036

Визначаємо скільки видалиться сумішей  із ванни на 100 кг металу за весь період плавки.

С           2,763-0,14*0,9 = 2,655

Mn  1,032-0,18*0,9  = 0,87

Si                       0,574

P           0,112-0,012*0,9 =0,101

S            0,036-0,022*0,9=0,016

Fe (в дим)   приймаємо=1,1

---------------------------------------------------------------

Всього               5,316

Вихід сталі приймаємо рівним 0,9. Втрати заліза випаренням при продувці ванни технічним киснем приймаємо рівним 1,1%. При цьому 10% S випалюється до SО 2 тобто окислюється:

0,036/10=0,0036=0,004 кг. сірки.

Розхід кисню на окислення сумішей складе, кг:

C CO2                 2,655*32/12 = 7,08

Si SiO2                 0,574*32/28 = 0,656

Mn MnO             0,87*16/55      = 0,253

S SO2                   0,004*32/32= 0,004

P P2O5                 0,101*80/62 = 0,130

Fe Fe2O3 /в дим/1,1*8/112 =0,471

8,594

Виділиться із ванни СО окислюється в робочім просторі печі до СО2 .

Приймаємо, що 70% вуглецю окислиться до СО2 , а залишившиєся СО допалиться в вертикальному каналі.

CO2                        2,655*44/12 =9,735

SiO2               0,574*60/28 = 1,23

MnO              0,87*71/55   = 1,123

P2O5               0,101*142/62 = 0,231

SO2                        0,004*64/32 = 0,008

Fe2O3             1,1*160/112     = 1,571

Перехід сірки до шлаку, кг:

0,016-0,004 = 0,012

При цьому визволяється кисню, кг:

0,012 /2 = 0,006

Розхід кисню складе:

8,594-0,006= 8,588

Визначення розходу вапна

Розхід вапна визначаємо з балансу СаО та SiO2 в шлаку для отримання основності 2,6. Для формування шлаку приймаємо розхід бокситу дорівнює 0,4. розхід футеровки в практичних умовах складе:

доломіту 1,5-2,0%, магнезиту 0,07-0,2% від маси метало шихти.

Приймаємо розхід доломіту рівним 1,7кг, магнезиту 0,1 кг на 100 кг метало шихти.

Розхід вапна позначаємо через х. кількість СаО у шлаку , поступаючи з матеріалів, складе, кг:

СаО

доломіт 1,7/100*53      =0,901

магнезит       0,1/100*1,5       =0,002

боксит  0,4/100*4,0=0,016

вапно    х/100*86,0        =0,86

-----------------------------------------------

усього           0,918+0,86х

SiО2

Метало шихта          1,23

Боксит           0,4/100*10,0 =0,051

Доломіт        1,7/100*3,0   =0,051