Характеристика конструкції двухванних сталеплавильних агрегатів (ДСА). Технологія виплавки сталі в ДСА мартенівській печі із застосуванням заходів щодо енергозбереження, страница 10

Крім того у вапні міститься:

3,166/100*6,0= 0,19 кг СО2

3,166/100*1,0= 0,032 кг Н2О

В опаленому доломіті :

1,7/100*3,4= 0,058 кг СО2

У магнезиті :

0,1/100*0,3= 0,0003 кг СО2

У бокситі :

0,4/100*7,0= 0,028 кг Н2О

Маса шлаку без оксидів заліза складе, кг:

7,653-0,147=7,506

Приймає склад окислів заліза в шлаку 16% FeO і 6% Fe2O3 , тоді маса окислів без FeO і Fe2O3 буде складати 78%.

Маса шлаку равна, кг:

                       7,506/78*100=9,623

Робемо розрахунок для таблиці 6

% SiO2                    1,389/9,623* 100      = 14,43%

%СаО            3,642/9,623*100       = 37,85%

% MgO 0,774/9,623* 100       =8,04%

% Al2O3                 0,327/9,623* 100      =3,39%

%S                 0,012/9,623*100       =0,12%

% MnO 1,123/9,623*100  =11,67%

% P2O5           0,231/9,623* 100  =2,4%

% Cг2F2  0,011 / 9,623* 100       =0,11%

% FeO                                =16,00%

% Fe2O3                                                   = 6,00%

Усього                                    100%

Таблиця 8 хімічний склад кінцевого шлаку, %

SiO2

СаО

MgO

Al2O3

S

MnO

P2O5

2F2

FeO

Fe2O3

14,43

37,85

8,04

3,39

0,12

11,67

2,4

0,11

16,00

6,00

100

Фактична основність шлаку

Тобто відповідає заданої (допускається відхилення на ± 0,05)

Маса окислів заліза у шлаку складе:

             9,623-7,506=2,117 в том числі

FeO   = 9,623/100*16=1,539 кг

Fe2O3 = 2,117-1,539=0,578 кг

Приймаємо, що 90% вноситься бокситом у футеровки Fe2O3  востановлюється до заліза, а 10% до FeO

Востановлення  Fe2O3  до заліза дає, кг:

- кисень        0,147*0,9*48/100=0,040

- залізо     0,147*0,9-0,04=0,092

Востановлення  Fe2O3  до FeO дає, кг:

      - кисень 0,147*0,1×16/100     =0,001

      - FeO       0,147*0,1-0,001        =0,014

      Ця кількість FeO поступає у шлак.

В зразку окислення заліза виникає, кг:

FeO                1,539-0,014      =1,525

Fe2O3                                0,578

----------------------------------------------------

Усього                           2,103

Окислюється заліза, кг:

     1,525*56/72+ 0,578*112/160 =1,59

Визначаємо втрати заліза у виді корольків заліза, заплутавшихся  у межах 4-6 % від маси металошихти, приймаємо 4 %

 

Вихід сталі дорівнюється, кг :

100+0,092-5,316-1,59-0,288=92,898

Потреби кисню на окислення заліза, кг

2,103-1,59=0,513

Усього знадобиться кисню на окислення заліза та сумішей, кг

8,594+0,513-(0,040+0,001) = 9,068

Цей кисень поступає із фурм і атмосфери печі.

Кількість утворюючих газів, кг:

СО2 9,735+0,19+0,058=9,983

Н2О       0,032+0,028=0,06

SO2                          0,008

--------------------------------------------