Характеристика конструкції двухванних сталеплавильних агрегатів (ДСА). Технологія виплавки сталі в ДСА мартенівській печі із застосуванням заходів щодо енергозбереження, страница 12

кг

Витрата феросиліцію

кг

2. Вихід рідкої сталі після розкислювання

Таблиця 12 вноситься в метал розкислювачами

Элемент

Вноситься ферромарганцем

Вноситься ферросіліцием

Мрасккг

С

0.0312

Si

0.2438

Mn

0.8118

P

0.0042

Fe

0.5699

1,0816

0.5793

1,6609

Приймаємо, що фосфор розкислювачі повністю переходить в метал.

Вихід рідкої сталі в ковші рівний

                     Мст=92,898 +1,6609=94,5589 кг

3. Перевірка хімскладу готової сталі

Вміст елементів в готовій сталі визначаємо по формулі

[%Э]ст=

    

      2.3. Розрахунок теплового балансу в двох ванному сталеплавильному агрегаті

Прихід тепла

1. Фізичне тепло чавуну, тобто чавун що поступає в конвертер при температурі 1300оС, вносить

Q1=65[0,755*1180+218+0,92(1300-1180)]=79254 кДж

де 65 кількість (маса) чавуну в металошихті, кг;

           0,755 середня теплоємність твердого чавуну від 0оС до температури  плавлення, кДж/кг×           1180 температура плавлення чавуну, 0оС ( у залежності химсклада  коливається в межах 1150-1200оС);

   218 прихована теплота плавлення твердого чавуну, кДж/кг;

   0,92 середня теплоємність рідкого чавуну, кДж/кг×град.

2. Тепло екзотермічних реакцій

С СО2          34090*2,655     = 90508

Si SiO2         31000*0,574 =17794

Mn MnO 7370*0,87=6412

P P2O5                 25000*0.101     = 2525

S SO2          9280*0.004       = 37

Fe Fe2O3 (у шлак) 7370*0,4=2948

Fe FeO                 4820* 1,19 =5736

Fe Fe2O3 (у дим) 7370*1,100=8107

--------------------------------------------------------------

                                       Q2= 134067 кДж

де перший стовбич - теплові ефекти, відносимо до 1 кг окисдюючого елемента, кДж/кг;

другий стовпчик кількість окіслюючих домішок чавуну

3.Тепло шлакоутворення

При формуванні шлаку в ньому утворюються з'єднання

(СаО)2*SiО2 і (СаО)2*Р2О5       і виділяє тепло:

SiO2 +2CaO=(CaO)2*SiО2             2320*1,231 =2856

Р2О5 + 4CaO = (CaO)4× Р2О5 4740*0,231       =1095

                                               Q3 = 3951 кДж

4.Хімічне тепло палива позначаємо через «Х» (Q4)

Загальний прихід тепла дорівнює, кДж