Характеристика конструкції двухванних сталеплавильних агрегатів (ДСА). Технологія виплавки сталі в ДСА мартенівській печі із застосуванням заходів щодо енергозбереження, страница 14

                                                 Q4=19638 кДж

де перший стовпчик чисел тепловміст 1 мгазів при температурі 1600°С,кДж/м3

5. Тепло, уносимо частками Fe2O3 в дим

Q5=1,571(1,2*1600+210)=3346 кДж

6.Тепло, затрачене на востановлення бокситу та футеровки :

Fe2O3 до FeO (0,147×0,9)×824000/160  =681

Fe2O3 до FeO (0,147×0,1)×290000/160=27

----------------------------------------------------------------- Q6 = 708 кДж.

    7.Втрати тепла на випромінювання через відкриті вікна, гляделки, кладку, охолоджених елементів печі і др.. Звичайно складають 36-38% тепла. Приймаємо 38%

Q7   134067*0,38=50945 кДж;

де   134067= Q2   пріхіда тепла

Загальний розхід тепла дорівнює , кДж

Qрас=132588+20612+0,748Х+19638+3346+708+50945=226198+0,748Х

Прирівнявши прихід тепла к розхіду, визначаємо величину «Х»:

217272+х=226198+0,748х

1х-0,748х=226198-217272

0.252х =8926

х=8926/0,252

х=35420кДж

Таблиця 14 тепловий баланс робочого простору камери двохванної печі

Статті балансу

кДж

%

Статті балансу

кДж

%

Прихід тепла

Фізичне тепло чавун

Екзотермічна

Шлакоутворення

Хім. тепло прир. газу

79254

134067

3951

35420

31,36

53,06

1,56

14,01

Розхід тепла

Фізичне тепло:

Сталі

Шлаку

Виноситься з пр зг

132588

20612

26494

53,37

8,1

9,42

Газами з ван. унос. тепло

19638

7,72

Тепло уносиме Fe2O3

Тепло на вост Fe2O3

Втрати тепла

3346

708

50945

1,32

0,28

20,03

Всього

252692

100%

254331

100%

     2.4. Розрахунок розмірів робочого простору ДСА

Початкові данні.

Садка печі кожна камера ємкістю по 300 т.

Вихід годної сталі з однієї камери: 300/100*92,898 = 278,694т

       де   92,898 вихід годної сталі.

Загальна тривалість плавки 4 години.

 Довжина ванни однієї камери на рівні :

порогів робочих вікон         13,8 м;

ширина ванни                                5,0 м.

Свод печі магнезітохромітовий.

Висота своду в середині камери від рівня порогів завалочних вікон 3,4м.

Висота своду у місті пережиму печі 2,8 м.

Ємкість ванни однієї камери

Розміри ванни характеризуються площею пода і глибиною. Площа поду визначається множенням довжини ванни на її ширину на рівні порогів робочих вікон.

Площа поду рівна

S = 13,8×5,0 = 69 м

І. Ємкість ванни до рівня порогів робочих вікон повинна рівнятися обєму розплавленого металу і шлаку.

Обєм ванни визначаємо за формулою :

Vв=(0,145*Т+А+S),м3   (6)

де 0,145 обєм однієї тонни металу в рідкому стані, м/т;

Т маса плавки, т;