Характеристика конструкції двухванних сталеплавильних агрегатів (ДСА). Технологія виплавки сталі в ДСА мартенівській печі із застосуванням заходів щодо енергозбереження, страница 11

Усього                   10,051

Таблиця 9 матеріальний баланс плавки

Матеріальний баланс плавки

Поступило, кг

Чавун                   65,00

Скрап                           35,00

Вапно                           3,166

Боксит                0,4

Доломіт              1,7

Магнезит           0,1

Кисень               9,068

Получено, кг

Сталь                     92,898

Корольків          0,288

Шлаку                9,623

Газів                      10,051

Fe2O3  (дим)                   1,571

Всього                114,434

                   114,431

Невязка (допустимо до 0,20%).

2.2. Розрахунок розкислення сталів ДСА

Таблиця 10 Хімсостав розкислювачів

розкислювачі

Зміст елементів %

С

Si

Mn

P

Fe

Феромарганець

Феросиліцій 45%й

6,5

0,20

1,1

46,5

74,8

0,65

0,30

0,05

17,27

52,6

100,0

100,0

Сілікомарганець

1,1

18,5

65,6

0,2

14,6

100,0

Склад алюмінію в готовій сталі приймаємо рівним 0,02%. В цьому прикладі розкислення сталі E робимо феромарганцем, 45% феросиліцієм та алюмінієм.

1.Розрахунок необхідної кількості розкислювачів

а) середньо задане вміст елементів в готовій сталі

[%Si]ср %                  (1)          

[%Mn]ср                                           (2)     

б) не дістає елементів до середньо заданого в готовій сталі:

кремнію: [%Si] = [%Si]ср -[%Si] до  = 0,25-0 = 0,25%                  (3)

марганцю: [%Mn] = [%Mn]ср - [%Mn] до  = 1,05-0,18 = 0,87%      (4)

необхідну кількість розкислювачів визначаємо по формулі

                          (5)              

де Мраск кількість досаджуваного розкислювача, кг

[%m] бракує елементу до середньо заданого складу в готовій сталі, %

Мкмет  - кількість рідкого металу в кінці продування плавки, кг;

а чад елементу розкислювача в ковші при сливі %;

В - вміст елементу в розкислювачі %.

Таблиця 11 Чад елементів розкислювачів

Тип стали

Варіант розкислювання

Вміст вуглецю в металі %С к

Чад елементів %           

С

Mn

Спокійна

Феромарганцем і багатим феросиліцієм

до 0,10

0,11 0,16

0,17 і більш

17-22

15-20

12-16

25-30

20-25

15-20

20-25

15-20

12-16

Кипляча

Феромарганцем

до 0,10

0,11 0,16

0,17 і більш

20-25

17-22

14-18

60-70

55-60

50-55

25-30

20-25

15-20

Приймаємо наступний чад елементів розкислювачів :

Вуглецю 18 %;

кремнію 23%;

марганцю 18%.

Витрати феромарганцю