Контрольні запитання до вивчення курсу і запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 4

          17.7 Універсальні засоби вимірювання кутів.

          17.8 Прилади для вимірювання зубчастих коліс.

          17.9 Назвіть оптичні засоби вимірювання та застосування їх.

Тема 18. Методи вимірювань. Експлуатаційно-технічні вимірювання

          18.1 Які засоби вимірювань використовують в умовах масового,  багатосерійного, індустріального і дрібносерійного виробництв?

          18.2 Назвати методи вимірювання.

          18.3 Активний контроль у процесі виробництва і його значення.

Тема 19. Вибір засобів вимірювання лінійних величин

          19.1 Як залежить технологічний допуск від способу обробки деталі?

          19.2 Від чого залежить похибка при вимірюванні?

          19.3 Як вибирають засоби вимірювання за похибкою?

          19.4 Вибір методу вимірювання при виготовленні деталі.

          19.5 Правила вибору вимірювальних засобів за допомогою  таблиць.

          19.6 Які особливості вимірювання при  дефектуванні деталей?

          19.7 Які умови ставлять при виборі вимірювальних засобів?

Питання для творчого опрацювання і завдання контрольної роботи

          1. Чому стандартизація відіграє важливу роль в управлінні народним господарством України?

          2. Які е державні і міжнародні організації  з питань стандартизації?

          3. Мета введення Державної  системи стандартизації (ДСС).

          4. Система переважаючих чисел та їх практичне значення. Параметричні ряди.

          5. Уніфікація та агрегатування, їх роль в розвитку промислового виробництва машин і механізмів. Навести приклад.

          6. Комплексна і випереджаюча стандартизація; їх роль у технічному прогресі.

          7. Взаемозамінність, її види і роль у розвитку спеціалізації і кооперування виробництва. Функціональна взаємозамінність.

          8. Органи і служби Державного комітету стандартів, їх основні завдання і напрями діяльності.

          9. Категорії і види стандартів. Об’єкти стандартизації.

          10. Порядок розробки і затвердження стандартів.

          11. Державний нагляд за впровадженням і дотриманням стандартів. Ким він здійснюється?

          12. Основні завдання Міжнародної організації по стандартизації (ІСО).

          13. Роль та місце стандартизації в науково-технічному й економічному співробітництві країн - членів РЕВ.

          14. Основні напрямки  співробітництва в галузі стандартизації, метрології та якості продукції в рамках РЕВ.

          15. Якість продукції. Показники, які характеризують її.

          16. Яка необхідність та завдання створення Єдиної системи атестації якості продукції (ЄСАЯП)?

          17. Державна атестація якості промислової продукції.

          18. Роль стандартизації в системі управління якістю продукції, яка випускається.

          19. Чому важливо перейти від пасивного контролю якості до управління якістю в межах всієї країни? Як здійснюється Єдина система Державного управління якістю?

          20. Для якої категорії  працівників і в яких випадках за недотримання стандартів передбачена кримінальна відповідальність?

          21. Роль служб комітету народного контролю, прокуратури і Держарбітражу в забезпеченні високої якості промислової продукції.

          22. Взаємозамінність, причини виникнення її. Значення взаємозамінності при  проектуванні, ремонті та експлуатації машин.

          23. Види взаемозамінності, суть і умови застосування їх. Навести приклад.

          24. Чому взаємозамінність є найважливішим принципом в машинобудуванні? Економічна ефективність взаємозамінності.

          25. Чому і як впливає взаемозамінність на якість продукції та продуктивність праці у виробництві.

          26. Основні поняття і визначення: номінальний розмір, дійсний розмір, гранично допустимі розміри. Граничні відхилення. Навести графічне зображення і позначення.

          27. Що називається допуском? Як він позначається? Як його визначають?

          28. Що називається посадкою? Назвіть три групи посадок, їх призначення. Для яких автотракторних механізмів вони застосовуються? Навести приклад.