Контрольні запитання до вивчення курсу і запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 2

Тема 6. Основні поняття про допуски і посадки

          6.1 Дайте визначення спряження. Як воно поділяється за ступенем рухливості?

          6.2 Які розміри називають номінальними та як їх визначають? Наведіть приклад.

          6.3 Які розміри називають дійсними? Від чого залежать і які повинні

 бути їх числові значення?

          6.4 Які розміри називають граничними та як їх визначають? Наведіть приклад.

          6.5 Що називають відхиленням розміру? Дайте визначення дійсного , граничного і середнього відхилення.

          6.6 Що називають допуском? Як його визначають? Напишіть формулу.

          6.7 Чи може допуск дорівнювати нулеві або бути від’ємним?

          6.8 Що називають посадкою? Назвіть групи посадок.

          6.9 Що таке допуск посадки? Як його визначити?

          6.10 Як розуміти: посадки із зазором, з натягом, перехідні посадки? Наведіть приклад.

          6.11 Чому зазори і натяги в спряженні можуть мати два граничних значення (max і mіn)?

          6.12 Як записують відхилення розміру на кресленні? Наведіть приклад.

Тема 7. Точність геометричних параметрів деталей

          7.1 Які причини викликають відхилення форми і взаємного розміщення поверхонь?

          7.2 Назвіть відхилення форми площинних і циліндричних поверхонь. Як вони позначаються на кресленні? Наведіть приклад.

          7.3 Назвіть похибки взаємного розташування поверхонь. Як вони позначаються на кресленні? Наведіть приклад.

          7.4 Що називають шорсткістю поверхні?

          7.5 Якими параметрами характеризується шорсткість поверхні? Як вона позначається на кресленні? Наведіть приклад.

          7.6 Чи впливає відхилення форми, взаємне розташування поверхонь і шорсткість деталей на експлуатаційні показники машин?

Тема 8. Система допусків і посадок типових з’єднань деталей машин

          8.1 Які загальні принципи характеризують систему допусків і посадок?

          8.2 Для чого створена Міжнародна система допусків і посадок ( ІСО ) ?

          8.3 Регіональна система допусків і посадок (РЕВ ).

          8.4 Державна система допусків і посадок.

Тема 9. Система допусків і посадок гладких спряжень

          9.1 Принцип побудови системи допусків і посадок ІСО.

          9.2 Що характеризує одиниця допуску та як її визначити?

          9.3 Як пов’язані між собою допуск, одиниця допуску і квалітет?

          9.4 Скільки квалітетів передбачено стандартом РЕВ?

          9.5 Основні відхилення: загальна кількість, позначення, розташування відносно нульової лінії.

          9.6 Для якого поля допуску основне відхилення не встановлено і для якого дорівнює нулю?

          9.7 Який отвір і вал називають основним?

          9.8 Які поля допуску використовують для позначення посадок із зазором, натягом, перехідних?

          9.9 Як позначають посадки в ЕСДП? Наведіть приклад.

          9.10 Розшифруйте умовне позначення: E5, u7, N4, e5, d9, m7.

          9.11 Поясніть такі умовні позначення: Н8/d9, M7/h6, E8/h8.

Тема 10. Вибір посадок і призначення допусків

          10.1 Якій системі і чому надається перевага при виборі посадок: системі отвору чи системі вала?

          10.2 Як змінюється зазор у спряженні в процесі експлуатації? Для чого зменшується початковий зазор у спряженні?

          10.3 Наведіть приклад застосування рухомих, нерухомих та перехідних посадок у тракторах і сільськогосподарських машинах.

          10.4 Якими загальними положеннями необхідно користуватись при виборі квалітета?

          10.5 Чи можна призначати допуск без урахування технологічних можливостей виготовлення і вимірювання деталі?

          10.6 Що таке селективне складання? Його переваги і недоліки.

          10.7 У яких спряженнях тракторів чи сільськогосподарських машин використано селективний спосіб складання?

Тема 11. Допуски на конічні з’єднання

          11.1 Якими параметрами характеризуються основні розміри конічних з’єднань?

          11.2 Наведіть приклад застосування конічних з’єднань у тракторах і сільськогосподарських машинах.