Контрольні запитання до вивчення курсу і запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 5

          29. Якими параметрами характеризуються посадки? Наведіть формули для розрахунку посадок із зазором, натягом і перехідні та покажіть їх  графічне зображення.

          30. Суть посадки системи отвору і системи вала. Якій системі посадок надається перевага в машинобудуванні. Навести графічне зображення посадок в системі отвору і вала.

          31. Основні завдання єдиної системи допусків і посадок. Необхідність стандартизації допусків та посадок.

          32. Які елементи прийняті основними в системі отвору і системі вала та якими ознаками вони характеризуються ( показати графічно)?

          33. Квалітети (ступені, класи) точності  для розмірів від 1....500 мм; їх характеристика та приклади застосування. Залежність між допуском розміру і квалітетом (класом) точності.

          34. Математична залежність допуску від квалітету (класу) точності. Одиниця допуску для розмірів від 1....500 мм.

          35. Які основні відхилення полів допусків валів і полів допусків отворів (в умовних позначеннях) прийняті для рухомих посадок? Накреслити схему полів допусків для цієї групи. Чому на графіку поля обмежені тільки з боку нульової лінії?

          36. Які основні відхилення полів допусків валів і полів допусків отворів (в умовних позначеннях) прийняті  для перехідних посадок? Накреслити схему полів допусків для цієї групи. Чому на графіку обмежені поля допуску тільки з боку нульової лінії?

          37. Які основні відхилення полів допусків валів і полів допусків отворів (в умовних позначеннях) прийняті  для посадок з натягом? Накреслити схему полів допусків для цієї групи. Чому на графіку обмежені поля тільки з боку нульової лінії?

          38. Пояснити і показати графічно, що означає “посадка в системі отвору”. Де вона застосовується, її переваги і недоліки? Навести приклади.

          39. Пояснити і показати на графіку, що означає “посадка в системі вала”. Де вона застосовується, її переваги і недоліки? Навести приклади.

          40. Пояснити принцип побудови таблиць допусків. Правила користування таблицями, їх значення в машинобудуванні.

          41. Переваги використання полів допусків переважаючого застосування в машинобудуванні. Назвати поля допуску переважаючого застосування.

          42. Фактори, які впливають на вибір посадок. Способи вибору посадок.

          43. Переваги і недоліки штучного зменшення зазору в спряженнях, які припрацьовуються. Можливість використання названого способу при ремонті машин.

          44. Селективне складання деталей. Економічна доцільність застосування селективного складання. Навести приклад селективного складання деталей.

          45...64 (задачі).

          Для заданого спряження (табл. 1):

          1. Записати умовне позначення посадки та пояснити характер її.

          2. Визначити основні відхилення і величину допуску.

          3. Побудувати схему полів допусків і нанести визначені параметри.

          4. Нанести на схему полів допусків розмірні лінії і позначення всіх інших параметрів деталей спряження.

          5. Розрахувати параметри спряження і нанести  розміри на схему.

          6. Виконати ескіз деталей і спряження та позначити розміри їх.

          7. За дійсним розміром деталей зробити висновок про її придатність.

65. Похибки геометричної форми, причини виникнення і вплив їх на експлуатаційні показники. Знаки і правила простановки допусків форми на кресленнях. Зв’язок допусків форми з допусками розмірів.

          66. Що називається шорсткістю поверхні? Зв’язок параметрів шорсткості з допусками розмірів і форми та вплив шорсткості на характер з’єднання й експлуатаційні показники. Позначення шорсткості на кресленнях. Навести приклад.

  Таблиця 1       Приклади спряжень до задач 45....64