Контрольні запитання до вивчення курсу і запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 3

          11.3 Які переваги і недоліки конічних з’єднань  порівняно з циліндричними?

11.4 Який параметр конічного з’єднання є основним і як він впливає на його якість?

          11.5 Кількість ступенів точності, встановлених для кутів і конусів. Де вони використовуються? Наведіть приклад.

          11.6 Накресліть схему конічних посадок із зазором, із натягом, перехідні.

Тема 12. Система допусків і посадок підшипників кочення

          12.1 Які класи точності підшипників передбачені стандартом і як вони позначаються на підшипниках?

          12.2 Від чого залежить величина допуску для кілець  підшипників?

          12.3 Які посадки використовують для кілець  підшипників із корпусом і валом?

          12.4 Які основні фактори враховуються при  виборі посадок для підшипників кочення з валом і корпусом?

          12.5 Чому при виборі  посадок підшипників потрібно враховувати вид навантаження кілець?

          12.6 Вимоги до точності форми і шорсткості поверхонь деталей, що спрягаються з підшипниками кочення.

          12.7 Наведіть приклади позначення посадок підшипників на кресленнях.

Тема 13. Системи допусків  і посадок для різьбових, шпонкових та шліцьових з’єднань. Системи  допусків зубчастих і черв’ячних передач.

          13.1 Якими параметрами характеризується метрична різьба?

          13.2 Які види посадок застосовуються в різьбових з’єднаннях?

          13.3 Як на кресленнях показують допуски і посадки різьбових деталей і з’єднань? Наведіть  приклади.

          13.4 Назвіть види шпонкових  з’єднань. У яких випадках вони застосовуються?

          13.5 Як записуються шпонкові з’єднання на кресленні? Наведіть приклад.

          13.6 Як здійснюється центрування прямобічних  шліцьових з’єднань?

          13.7  Розшифруйте умовне позначення шліцьового з’єднання

                    Д

          13.8  Скільки ступенів точності передбачено стандартом для виготовлення зубчастих коліс?

          13.9  Які три групи норм точності передбачені стандартом для оцінки якості зубчастих коліс?

          13.10 Як записується точність зубчастих коліс на кресленні? Наведіть приклад.

Тема 14. Допуски і посадки неметалевих деталей

             Допуски на операційні припуски

          14.1 Які основні особливості системи допусків і посадок для деталей із пластмас?

          14.2 Які  додаткові посадки введені для деталей із пластмас?

          14.3 За яким принципом утворюються посадки для деталей із пластмас?

Тема 15. Допуски розмірів, які входять у розмірні ланцюги

          15.1 Що називають розмірним ланцюгом? Для вирішення яких задач використовують розрахунок розмірних ланцюгів?

          15.2 За якими ознаками класифікують розмірні ланцюги?

          15.3 Як поділяються ланки розмірних ланцюгів?

          15.4 Як розраховують замикаючу ланку на “максимум-мінімум ”?

          15.5 Для чого і як складають геометричну схему розмірного ланцюга?

Тема 16. Основні метрологічні поняття і визначення. Міри лінійних і кутових величин. Калібри

          16.1 Метрологічна служба в Україні  та її завдання.

          16.2 Класифікація засобів вимірювання.

          16.3 Як забезпечується єдність вимірювання?

          16.4 Якими основними метрологічними показниками характеризуються засоби вимірювання?

          16.5 Що служить еталоном одиниці довжини?

          16.6 Що таке вимірювання? Методи вимірювання.

          16.7 Плоскопаралельні міри довжини, їх призначення.

          16.8 Пояснити призначення калібрів, їх види, переваги і недоліки перед іншими вимірювальними інструментами.

          16.9 Державні еталони, зразкові міри.

Тема 17. Універсальні і спеціальні засоби вимірювання.

          17.1 Які конструктивні особливості штангенінструментів?

          17.2 Призначення ноніусної шкали.

          17.3 Назвіть конструктивні особливості мікрометричних інструментів.

          17.4 Яка точність вимірювання мікрометричними інструментами?

          17.5 Назвіть класифікацію індикаторних головок та точність вимірювання ними.

          17.6 Прилади для вимірювання різьб.