Контрольні запитання до вивчення курсу і запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти України

Полтавський державний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Контрольні запитання  до вивчення курсу
“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”

 для студентів механічних спеціальностей МБ, МА, МН, МТ

денної і заочної форм навчання

Полтава ПДТУ 1999

Контрольні запитання  до вивчення курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” для студентів механічних спеціальностей МБ, МА, МН, МТ денної і заочної форм навчання

Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999.-16 с.

 Укладач : А.В. Васильєв, канд. техн. наук

Відповідальний за випуск: заступник завідуючого кафедрою В.У.Устьянцев.

                          Затверджено Радою університету                                                            

                                                Протокол № … від ...  …. 1999 р.

                                         Науковий редактор                     Н.В. Жигилій

                                                                Коректор                      Ю.Ю. Наливайко

Зміст

                                                                                                                          Стор.

1. Контрольні запитання  до вивчення курсу
“Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”

Тема 1. Суть стандартизації і її народногосподарське значення………...……...4

Тема 2. Вихідні положення стандартизації………………………………………..4

Тема 3. Державна система стандартизації…………………………………….…..4

Тема 4. Стандартизація і якість продукції………………………………………...4

Тема 5. Загальні принципи взаємозамінності при виготовленні та ремонті

машин………………………………………………………………………………....4

Тема 6. Основні поняття про допуски і посадки……………………………….…5

Тема 7. Точність геометричних параметрів деталей……………………………...5

Тема 8. Система допусків та посадок типових з’єднань деталей машин……….5

Тема 9. Система допусків і посадок гладких спряжень…………………………..5

Тема 10. Вибір посадок та призначення допусків…………………………….…..6

Тема 11. Допуски на конічні з’єднання…………………………………………....6

Тема 12. Система допусків і посадок підшипників кочення….………………… 6

Тема 13. Системи допусків  та посадок для різьбових, шпонкових та шліцьових

з’єднань. Системи  допусків зубчастих і черв’ячних передач……………………7

Тема 14. Допуски і посадки неметалевих деталей………………………………...7

Тема 15. Допуски розмірів, які входять у розмірні ланцюги……………….….…7

Тема 16. Основні метрологічні поняття і визначення. Міри лінійних та кутових

величин. калібри………..………………………………………………….………...7

Тема 17. Універсальні і спеціальні засоби вимірювання…………………………8

Тема 18. Методи вимірювань. Експлуатаційно-технічні вимірювання…………..8

Тема 19. Вибір засобів вимірювання лінійних величин……………………….…..8

2. Питання для творчого опрацювання і завдання контрольної роботи…………..……..8

3. Запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність,

    стандартизація та технічні вимірювання”……………….……………………..………14

Тема 1. Суть стандартизації та її народногосподарське значення

          1.1 Головне завдання стандартизації в Україні.

          1.2 Які принципи визначають високу якість роботи при розроблені стандартів в Україні?

          1.3 Що таке ”стандартизація”, “стандарт”?

          1.4 Яка економічна ефективність стандартизації?

Тема 2. Вихідні положення стандартизації

          2.1 Що є базою сучасної стандартизації?

          2.2 Ряди переважних чисел. Роль їх у стандартизації та умовне позначення.

          2.3 Що називають параметром і параметричним рядом?

          2.4 Що таке уніфікація та агрегатування. Дайте приклад.

          2.5 Чому уніфікація й агрегатування набули широкого застосування в машинобудуванні?

          2.6 Дайте визначення та назвіть умови застосування випереджаючої стандартизації.

Що являє собою програма комплексної стандартизації? Значення цього виду стандартизації.

Тема 3. Державна система стандартизації

          3.1 Чому стандартизація відіграє важливу роль в управлінні народним господарством України?

          3.2 Які є державні і міжнародні організації  з питань стандартизації?

          3.3 Мета введення Державної  системи стандартизації (ДСС).

          3.4 Органи і служби Державного комітету стандартів, їх основні завдання і напрями діяльності.

          3.5 Державний нагляд за впровадженням і дотриманням стандартів. Ким він здійснюється?

Тема 4. Стандартизація і якість продукції

          4.1 Дайте визначення якості продукції.

          4.2 Назвіть основні групи показників якості продукції.

          4.3 Як проводиться контроль якості продукції?

Тема 5. Загальні принципи взаємозамінності при виготовленні і ремонті машин

          5.1 Взаємозамінність та її значення.

          5.2 Які види взаємозамінності використовують в машинобудуванні?

          5.3 Повна, неповна та функціональна взаємозамінності, їх суть і застосування. Навести приклад.

          5.4 Зовнішня і внутрішня взаємозамінність. Навести приклад.

          5.5 Фактори, які впливають на взаємозамінність.

          5.6 Чому взаємозамінність є найважливішим принципом у машинобудуванні?

          5.7 Значення взаємозамінності при проектуванні, виготовленні й експлуатації машин.

          5.8 Зв’язок між стандартизацією і взаємозамінністю.

          5.9 Як впливає взаемозамінність на якість продукції і продуктивність праці у виробництві? Наведіть приклад.

Похожие материалы

Информация о работе