Контрольні запитання до вивчення курсу і запитання для підготовки до іспитів із курсу “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, страница 7

          70. Чому до точності форми і шорсткості поверхні валів та корпусів у місцях спряження з підшипниками ставлять підвищені вимоги? Як визначається величина допусків форми і параметри шорсткості цих поверхонь та як позначаються вони на кресленнях. Дати приклади такого позначення на ескізі.

71....90 (задачі).

          Для заданої посадки підшипника (табл. 2):

1. Пояснити умовне позначення посадки підшипника.

2. Визначити граничні відхилення розмірів деталей спряження.

3. Побудувати схему полів допусків спряження зовнішнього і внутрішнього кільця підшипника.

          Таблиця 2        Вихідні дані до задач 71...90

Номери задач

Клас підшипника

Поле допуску вала

Поле допуску корпуса

71

P4

10f6

22H8

72

P4

15n5

22H6

73

P0

45m6

85H8

74

P6

50g6

90N7

75

P5

55n5

100H6

76

P4

60h5

110K5

77

P6

15g6

42N7

78

P4

20m5

52K5

79

P0

25m6

62H7

80

P6

55n6

120JS7

81

P6

75g6

160N7

82

P5

80k5

170H6

83

P4

85h5

180JS6

84

P0

90h6

190K7

85

P6

95jS6

200H7

86

P5

100jS5

215H6

87

P4

20m5

72H6

88

P0

25h6

80K7

89

P6

30jS6

90H7

90

P4

35m5

100H6

4. Визначити посадку (зазор, натяг).

5. Виконати ескіз підшипникового вузла і показати посадку підшипника та допуск

деталей.

6. Визначити шорсткість посадочних місць та відхилення їх форми поверхні.

          91. Основні параметри метричної різьби. Накреслити фрагмент метричної різьби і нанести основні параметри.

          92. Які поля допуску встановлені для метричної кріпильної різьби? Схема розміщення полів допусків.

          93. Які ступені точності, класи і довжини згвинчування, передбачені для метричної різьби з зазором. Як позначається метрична різьба на кресленні? Подати ескіз.

          94. Накреслити і пояснити розміщення допусків та посадок трьох основних шпонкових з’єднань. Як позначаються посадки з’єднань на кресленні? Подати ескіз.

          95. Описати три види центрування шліцьових спряжень. Накреслити схему розміщення полів допусків при центруванні по зовнішньому діаметру. Позначення на кресленні. Навести приклади.

          96. Основні параметри і ступені точності циліндричних зубчастих коліс. Які ступені точності зубчастих передач застосовують в автотракторному і сільськогосподарському машинобудуванні. Навести приклад.

          97. Норми кінематичної точності, плавності роботи зубчастих коліс і контакту зубів. Як позначають точність зубчастих передач на кресленнях. Навести приклади.

          98. Що таке бічний зазор у зубчастих передачах? Від чого він залежить? Накреслити схему допусків на бічний зазор при різних спряженнях. Як здійснюється контроль бокового зазору  в зубчастих передачах?

          99. Основні відмінності системи допусків і посадок на пластмасові деталі. Умовне позначення допусків і посадок неметалевих деталей на кресленнях.

          100. Якими параметрами характеризуються конічні поверхні? Переваги і недоліки конічних з’єднань. Приклади застосування конічних з’єднань в автотракторобудуванні?

          101. Ступені точності кутів. Варіанти розташування полів допусків конічного з’єднання залежно від його цільового призначення.

          102. Поняття і визначення розмірного ланцюга. Класифікація розмірних ланцюгів. Для вирішення яких задач використовують розрахунок розмірних ланцюгів?

          103. Що називають ланками розмірного ланцюга? Їх позначення та види. Пояснити суть і відмінність збільшуючої і зменшуючої , замикаючої та складової ланок.