Основи захисту відеоінформації: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 9

Сформуйте фрагмент зображення розміром 50×50 елементів і виведіть його на екран у вигляді 3D-графіка.

Порядок виконання роботи

  1.  Ознайомтеся з описом стандартних функцій: READBMP("file"), READ_RED("file"), READ_BLUE("file"), READ_GREEN("file"), rows( ) і cols( ).

  2.  Відкрийте файл "castle1.bmp".

  3.  Визначите кількість рядків, кількість стовпців і розміри всього зображення.

  4.  Виведіть зображення на екран (команда Picture у розділі Insert головного меню або комбінація клавіш Ctrl+T).

  5.  Виведіть рядок зображення у вигляді графіка.

  6.  Виведіть стовпець зображення у вигляді графіка.

  7.  Сформуйте фрагмент зображення розміром 50×50 елементів і виведіть його на екран у вигляді 3D-графіка.

Контрольні питання

  1.  Чим визначається доцільна кількість рядків і стовпців зображень?

  2.  Дайте загальну характеристику функцій MathCAD для роботи з зображеннями.

  3.  Які функції призначені для зчитування графічних файлів із середовища MathCAD?

  4.  Які формати графічних файлів підлягають обробці в MathCAD?

  5.  Яким чином сформувати зображення заданого розміру?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2.
Найпростіші методи заелементного перетворення зображень

Мета роботи – вивчення методів лінійного контрастування, формування негатива і бінарізації зображень.

Завдання

Виконаєте лінійне контрастування зображення. Одержіть негатив з контрастного зображення. Перетворіть контрастне зображення в бінарне [3].

Порядок виконання роботи

  1.  Ознайомтеся з описом стандартних функцій: min( ), max( ), round( ) і WRITEBMP("file").

  2.  Зчитайте файл "kreml_mk.bmp". Визначите кількість рядків, кількість стовпців зображення. Виведіть зображення на екран.

  3.  Напишіть наступні функції:

а) лінійне контрастування:

вхідні дані: вихідне зображення з довільним динамічним діапазоном;

вихідні дані: перетворене зображення, діапазон яскравості якого дорівнює 0…255;

б) одержання негатива:

вхідні дані: вихідне зображення (позитив);

вихідні дані: перетворене зображення (негатив);

в) бінарізація зображення:

вхідні дані: вихідне зображення (розміри зображення довільні), значення порога бінарізації;

вихідні дані: дворівневе (бінарне) зображення (відрахунки приймають значення 0 або 255).

  4.  Виконайте лінійне контрастування зображення. Одержіть негатив з контрастного зображення. Перетворіть контрастне зображення в бінарне (поріг дорівнює 127).

  5.  Запишіть результати обробки на жорсткий диск.

Контрольні питання

  1.  Яким чином отримати негатив зображення?

  2.  Як перетворити контрастне зображення в бінарне?

  3.  Поясніть синтаксис функцій: min( ) і max( ).

  4.  Поясніть синтаксис функції round( ).

  5.  Поясніть синтаксис функціїWRITEBMP("file").

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3.
Визначення статистичних характеристик зображення:
середнє, дисперсія, гістограма, емпірична функція розподілу

Мета роботи – практичне знаходження середнього, дисперсії, гістограми і емпіричної функції розподілу.

Завдання

Обчислити середнє зображення, дисперсію, гістограму і емпіричну функцію розподілу [4].

Порядок виконання роботи

  1.  Ознайомтеся з описом стандартних функцій: mean( ), var( ) і hist( ).

  2.  Зчитайте файл "castle1.bmp". Визначить кількість рядків, кількість стовпців зображення. Виведіть зображення на екран.

  3.  Напишіть наступні функції:

а) обчислення середнього:

-  вхідні дані: вихідне зображення (розміри зображення довільні);

-   вихідні дані: середнє значення;

б) обчислення дисперсії [5]:

вхідні дані: вихідне зображення (розміри зображення довільні);

вихідні дані: дисперсія;

в) визначення гістограми:

вхідні дані: вихідне зображення (розміри зображення довільні);

вихідні дані: гістограма [2];

г) визначення емпіричної функції розподілу: