Основи захисту відеоінформації: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 4

Система MathCAD містить можливість завдання програмних блоків (модулів). Засоби програмування зосереджені в палітрі програмних елементів Programming. Головним розходженням між програмою і виразом є спосіб завдання обчислень. При використанні виразу алгоритм одержання відповіді повинен бути описаний одним оператором. У програмі може бути використане стільки операторів, скільки потрібно. Можна розглядати програму як "складений вираз". Програмний модуль може виконувати роль тіла функції з ім'ям і параметрами:

Приведемо опис основних інструкцій програмування.

Add Line – створює або розширює програмний блок. Виглядає як вертикальна лінія, праворуч від якої в місцях уведення робиться запис програмного блоку;

¬ символ локального присвоювання. Ця дія має силу тільки в тілі функції;

if – умовна інструкція. Вона задається у вигляді: Вираз if Умова. Разом із цією інструкцією використаються інструкції переривання breakі іншого вибору otherwise;

for – інструкція завдання циклів із заданим числом повторень. Вона записується у вигляді:

for Var Î Nmin .. Nmax.

Такий запис означає, що вираження, розташоване нижче, буде застосовуватися для значень змінної Var, що міняється від Nmin до Nmax із кроком +1. Змінну лічильника можна використати у виконуючому виразі;

while – інструкція циклу, що діє доти, поки виконується деяка умова;

otherwise – інструкція іншого вибору, що звичайно використається разом з інструкцією if. Виконується, якщо умова, описана в операторі if, неправдива;

break– інструкція, що викликає переривання програми;

continue – інструкція продовження роботи. Використається після переривання програми;

return – інструкція повернення, що перериває виконання роботи програми і повертає значення операнда, що стоїть за нею.

1.16. Швидкі клавіші редагування

Нижче наведене призначення ряду клавіш і їхніх сполучень, використовуваних при комплексній роботі з документами:

! – факторіал;

\– квадратний корінь;

: – оператор присвоювання;

; – оператор для визначення ранжируваної змінної;

– круглі дужки;

"– уведення текстового коментарю;

[ – індекс;

Ctrl+D – видалення осередку, на якій установлений курсор;

Shift+F5 – заміна однієї підстроки на іншу;

Enter або Ctrl+F9 – вставка порожнього рядка;

Backspace або Ctrl+F10 – видалення порожнього рядка;

Alt+BackSpace – скасування останньої операції редагування;

Ctrl+Ins – копіювання (команда Copy) виділеного об'єкта в буфер;

Shift+Del – переміщення (команда Cut) виділеного об'єкта в буфер;

Shift+Ins – вставка об'єкта з буфера у вікно;

Ins – включення режиму вставки.

1.17. Клавіші управління документами і вікнами

Для управління документами і вікнами додатків використаються наступні клавіші:

F1 – відкриття вікна довідкової системи (команда Help);

F3 – видалення виділеного об'єкта з переносом його в буфер обміну;

F4 – вивід об'єкта з буфера в поточне вікно;

F5 – виклик вікна завантаження файлів документів;

F6 – запис файлу поточного документа на диск;

F7 – підготовка до створення нового документа;

F9 – запуск обчислень;

Shift+F1 – виклик контекстної довідки.

2. Теоретичні вказівки до виконання лабораторних робіт із зображеннями

2.1. 25 функцій роботи з файлами (команди обробки зображень)

READ("file") повертає дані з файла "file". "file"є шляхом до ASCII-файлу і вказується як "string". "file"вміщує десятичні цифри, організовані у колонки, які розділяються проміжком або табуляцією.

Допускаються цифри у вигляді 16Е-2; 16.125Е-15.

Попередження: ця функція використовується у порівняно старих версіях MathCAD і тому її використання не рекомендоване. Замість неї можна використати READPRN, щоб зчитати дані з "file.dat". Команда має вигляд

READ_BLUE("file") – матриця, що вміщує тільки синій колір компонента, що вміщується в файлі "file", який має кольоровий формат BMP, GIF, JPG, TGA. Отримана матриця вміщує третину від кількості колонок матриці, що повертає функція READRGB("file").