Основи захисту відеоінформації: Методичні вказівки до лабораторних робіт, страница 12

Завдання

Виконати еквалізацію зображення і знайти емпіричну функцію розподілу перетвореного зображення.

Порядок виконання роботи

  1.  Зчитайте файл "face.bmp". Визначить кількість рядків, кількість стовпців зображення, виведіть зображення на екран.

  2.  Знайдіть гістограму зображення [6].

  3.  Виконайте лінійне контрастування зображення (динамічний діапазон яскравостей перетвореного зображення [0...255]) і знайдіть гістограму перетвореного зображення.

  4.  Знайдіть емпіричну функцію розподілу.

  5.  Обчисліть характеристику передачі рівнів яскравості для еквалізації зображення.

  6.  Напишіть функцію еквалізації зображення:

вхідні дані: вихідне зображення і емпірична функція розподілу;

вихідні дані: еквалізоване зображення.

Зауваження: для еквалізації необхідно обчислити характеристику передачі рівнів.

  7.  Виконайте еквалізацію зображення.

  8.  Знайдіть емпіричну функцію розподілу перетвореного зображення.

Контрольні питання

  1.  Яке призначення гістограми зображення?

  2.   Яке призначення еквалізації зображення?

  3.  Як визначити характеристику передачі рівнів яскравості для еквалізації зображення?

  4.  Як змінити контрастність зображення?

  5.  Як визначити емпіричну функцію розподілу перетвореного зображення?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9.
Маскова лінійна фільтрація зображень

Мета роботи – вивчення і застосування маскових лінійних фільтрів для обробки зображень.

Завдання

Вичислить функцію лінійної фільтрації зображень

Порядок виконання роботи

  1.  Зчитайте файл "face.bmp". Визначить кількість рядків, кількість стовпців зображення, виведіть зображення на екран.

  2.  Задайте імпульсні характеристики наступних фільтрів:

а) оцінки локального середнього (розмір маски5×5);

б) середнього значення, що компенсує локальні зміни, фону зображення 3×3 (розмір маски).

  3.  Напишіть функцію лінійної фільтрації зображень:

вхідні дані: вихідне зображення і імпульсна характеристика фільтра (розміри маски і зображення довільні);

вихідні дані: перетворене зображення.

  4.  Визначить результати лінійної фільтрації.

  5.  Порівняйте вихідне і перетворені зображення.

Контрольні питання

  1.  Які є види фільтрів?

  2.  Поясніть поняття маскового фільтру.

  3.  Які характеристики фільтрів існують?

  4.  Які є засоби створення фільтрів.

  5.  Які наслідки фільтрації зображень?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10.
Медіанна фільтрація зображень

Мета роботи – вивчення методів фільтрації шумів на зображеннях за допомогою лінійного і медіанного фільтрів.

Завдання

Зробити медіанну фільтрацію зображення за допомогою маски.

Порядок виконання роботи

  1.  Ознайомтеся з описом стандартної функції: sort( ).

  2.  Зчитайте файл "len.bmp". Визначить кількість рядків, кількість стовпців зображення, виведіть зображення на екран.

  3.  Спотворте зображення імпульсним шумом (імовірність появи імпульсу 0.05, амплітуда 255).

  4.  Зробіть лінійне згладжування центральної частини зашумленого зображення з використанням прямокутної маски .

  5.  Напишіть функцію медіанної фільтрації зображень для маски аналогічної конфігурації:

вхідні дані: вихідне зображення;

вихідні дані: перетворене зображення.

  6.  Зробіть медіанну фільтрацію зображення маскою аналогічної конфігурації.

  7.  Візуально оцініть якість лінійної і медіанної фільтрації імпульсних перешкод.

Контрольні питання

  1.  Поясніть поняття медіани.

  2.  Охарактеризуйте засоби створення медіанних фільтрів.

  3.  Дати порівняльну характеристику засобів створення лінійних і медіанних фільтрів.

  4.  Дати порівняльну характеристику якості лінійної та медіанної фільтрації.

  5.  Навіщо виконується лінійне згладжування зашумленого зображення.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11.
Локальні методи виділення контурів