Показники відповідності до критеріїв акредитації підготовки фахівців за напрямом підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», страница 3

Основні положення системи виховної роботи в університеті викладено в розробленій та затвердженій на Вченій раді Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Концепції виховної роботи», яка вказує основні напрямки діяльності шляхом подальшого розвитку інституту кураторів, а також активного залучення до суспільного життя самих студентів.

Система виховної роботи базується на загальнолюдських цінностях, загальнодержавних інтересах України. Виховна робота зі студентами забезпечує формування національно свідомих громадян України і високої культури поведінки, доброзичливості у взаємовідносинах викладачів, співробітників та студентів, та налагодження між ними стосунків в межах етичних норм.

Наявна кількість місць у читальних залах бібліотеки значно перевищує потреби студентів. Університет має власний медичний пункт, мережу їдалень, комбінат харчування. Потужності і пропускна здатність закладів харчування значно перевищує потреби студентів. Можливості фізичного розвитку реалізовані в численних спортивних секціях. Університет має розвинуту інфраструктуру спортивних споруд, куди входять легкоатлетичний манеж, плавальний басейн, декілька ігрових залів, стадіон з футбольним полем та відкритими спортмайданчиками. В Університеті діють гуртки художньої самодіяльності на всі смаки, в бібліотеці Університету є відділи художньої літератури і періодичних видань. Працює студентське конструкторське бюро з розробки зразків сучасної техніки та засобів малої авіації.

Серед студентів та аспірантів університету є видатні спортсмени – чемпіони Світу та Європи з різних видів спорту, відомі виконавці з багатьох жанрів мистецтв. Студенти приймають активну участь в науково-дослідній роботі за напрямом спеціальності. Беруть активну участь в наукових конкурсах, конференціях, олімпіадах різних рівнів. За успіх в навчанні, науковій роботі та громадській діяльності двоє студентів отримують іменні стипендії та стипендію фонду В.В. Пінчука. Серед студентів кафедри авіаційних приладів та вимірювань переможцями та призерами Всеукраїнського та інших конкурсів студентських наукових робіт та всеукраїнських олімпіад у 2008 – 2013 роках є:

– ЧУЙКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 353 м група (третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Приладобудування», НТУ «ХПІ», м. Харків,    2010 р.), керівник – д.т.н., проф. Кошовий М.Д.

– ГОЛУБ КАТЕРИНА ЮРІЇВНА, 343 група (третє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Приладобудування», НТУ «ХПІ», м. Харків, 2011 р.), керівник – д.т.н., проф. Кошовий М.Д.

– МОРОЗОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, 353 м група, отримав іменну стипендію фонду Віктора Пінчука «Завтра UA», 2011 р., керівники – к.т.н., доц. Цеховський М.В.,  д.т.н., проф. Чугай О.М. (кафедра фізики).

– ГОЛУБ КАТЕРИНА ЮРІЇВНА, 363 м група, отримала іменну стипендію фонду Віктора Пінчука «Завтра UA», 2013 р., керівники – д.т.н., проф.       Кошовий М.Д.

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад у                 2010 – 2013 роках є:

– БОГОМАЗ МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 358 м група (п’яте місце у Всеукраїнській олімпіаді з метрології та вимірювальної техніки, ХНУРЕ, 2010 р.), керівник – к.т.н., доц. Науменко О.М.;

– БОРЗЕНКОВА ГАННА ВІКТОРІВНА, 358 м група (друге місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Метрологія, стандартизація, сертифікація», м. Львів, Львівська Політехніка, 2011 р), - керівник – к.т.н., доц. Заболотний О.В.;

– ЗАПАЩЕНКО ІННА СЕРГІЇВНА, 348 група (друге місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Метрологія, стандартизація, сертифікація», м. Львів, Львівська Політехніка, 2011 р), - керівник – к.т.н., доц. Заболотний О.В.;